Belastningsregistret - blanketter

Här finns länkar till alla blanketter för registerutdrag.

Skola eller barnomsorg (442.5)

Du ska inte skicka in utdraget tillsammans med din ansökan till jobbet. Det är först när du blivit erbjuden ett jobb inom förskola, skola, barnomsorg eller praktikplats om du studerar på lärarhögskola, som du måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs om registerkontroll på Skolverkets webbplats

LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)

Du ska inte skicka in utdraget tillsammans med din ansökan till jobbet. Det är först när du blivit erbjuden ett jobb, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring där det ingår i uppgifterna att utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder, som du ska kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn (442.14)
Det här utdraget är avsett för dig som ombetts visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

HVB-hem (442.7)
För att få arbeta på ett HVB-hem ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas för arbetsgivaren om inte arbetsgivaren själv har begärt ett utdrag från Polismyndigheten.

Försäkringsförmedlare (442.6)

För att få arbeta som försäkringsförmedlare ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas för arbetsgivaren.   

Utlandsändamål (442.1)svenska, (442.4) engelska 

Om du tänker bosätta dig utomlands, jobba utomlands, adoptera barn eller på annat sätt ta tillvara din rätt i annat land krävs ofta ett utdrag ur belastningsregistret.

Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen

Behöver du ett utdrag ur belastningsregistret om dig själv för annat ändamål än de som angetts ovan, använd den här blanketten.

Personuppgiftslagen 26 § (442.2)
Blankett för begäran om utdrag av personuppgifter i Polismyndighetens dataregister enligt 26 § personuppgiftslagen, PM 442.2 (16-11-11).

EU-registerutdrag för enskild person (442.10)
För att begära ett utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister där du är/varit bosatt eller medborgare

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden