Tillstånd ordningslagen - blanketter

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du lämnar till polisen i samband med en ansökan om tillstånd kan behandlas automatiserat i något av polisens datasystem i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med lagen är bland annat att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

En viktig del i integritetsskyddet är att du informeras om behandlingen

112 vid larm
114 14 övriga ärenden