Hittegods - förlorat och upphittat

Här finns information vad som räknas som hittegods, vad du ska göra om du hittat något och hur du gör om du blivit av med något.

Polisstationer som hanterar hittegods

För att lämna in upphittade föremål kan du vända dig till närmaste polisstation, oavsett om den hanterar hittegods eller inte.

Om du tappat bort något, till exempel nycklar, behöver du vända dig till en polisstation som har hand om hittegods.
Polisstationer med hittegods

Det här är hittegods

Hittegods kan vara något som är borttappat eller stulet. Bortkastade eller övergivna föremål är inte hittegods. Det gäller även föremål utan värde. Ett föremål som lämnas på ett visst ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det betraktas inte som hittegods.

Anmäl upphittade föremål

Om du hittar ett föremål och behåller det är du skyldig att anmäla fyndet till polisen eller ägaren inom 14 dagar. Polisen är skyldig att ta emot hittegodset och kan också omhänderta det mot upphittarens vilja. Du är däremot inte skyldig att ta hand om hittegods.

Upphittade föremål på offentlig plats

Om en kvarglömd sak hittas i till exempel en affärslokal, på en buss, tåg, nöjes- och idrottsanläggning, skola eller liknande blir respektive inrättning (företag) upphittare, oavsett vem som gjort fyndet. En privatperson som gör ett sådant fynd har därför inte rätt att själv ta hand om godset utan ska lämna det till respektive företags hittegodsexpedition.

Lämna in upphittade nycklar

Hittar du nycklar så kan du lägga dem i en brevlåda. Posten skickar dem vidare till polisen. Det gäller även nycklar som inte har en någon form av stöldskyddsbricka eller annan id-märkning.

Anmäl brott till polisen

Om det misstänks ligga ett brott bakom förlusten av ett föremål ska det alltid anmälas till polisen. Du kan ringa 114 14 eller anmäla brottet via internet.

Anmälda föremål är alltid lättare att spåra till ägaren. Polisen har ett rikstäckande dataregister där allt hittegods registreras med till exempel stöldmärkning och tillverkningsnummer. Det är därför till stor hjälp om föremålet är stöldmärkt eller om tillverkningsnumret finns uppskrivet.
Anmäl brott via internet

Förlust av körkort

Borttappat eller stulet körkort anmäls till Transportsstyrelsen. Stulet körkort måste även polisanmälas.
Förlustanmäl körkort på Transportstyrelsens webbplats

Förlorat något på resa

Om du förlorat något på en buss, ett tåg eller ett flygplan bör du i första hand kontakta respektive företags hittegodsexpedition. 

Hittelön

Ägaren har rätt att få tillbaka hittegodset mot det att han eller hon betalar hittelön och andra rimliga kostnader i samband med fyndet. Enligt rättspraxis är en skälig hittelön cirka tio procent av godsets marknadsvärde.

När upphittaren blir ägare

Upphittaren blir ägare till hittegodset om ägaren inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen, eller om ägaren inte hämtar hittegodset inom en månad från det att ägaren meddelats.

Polisen har då rätt att kräva upphittaren på de kostnader som polisen haft i samband med fyndet. Om upphittaren inte vill ha hittegodset kan upphittaren avstå från att göra anspråk på det. Detta meddelas lämpligast i samband med att hittegodset anmäls hos polisen.

När det gäller djur är det tremånaders-regeln som gäller, om ägaren är okänd. Är ägaren känd gäller enmånads-regeln.

Det finns särskilda regler för hundar. Upphittade hundar tillfaller staten om ägaren inte återtar hunden inom fem dagar från att han eller hon underrättats. Om hundägaren är okänd tillfaller hunden staten om inte ägaren återtar hunden inom 10 dagar från det att fyndets anmäldes till Polismyndigheten.

Polisens rätt att sälja hittegodset

Polismyndigheten får i tre fall sälja hittegodset innan tidsfristen löpt ut:

  1. Om godset inte kan vårdas utan fara för försämring.
  2. Om vård av godset är förenad med alltför stora kostnader.
  3. Om det finns särskilda skäl för försäljning, till exempel då en lämplig fodervärd inte kan hittas till ett upphittat djur på grund av dess särart.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text