Allmän handling

Du har rätt att ta del av polisens allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen.

Kontakta Polisen och berätta vilken handling du vill ta del av. Polisen prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den.

Får du avslag på din förfrågan kan du begära ett myndighetsbeslut. Ett myndighetsbeslut kan överklagas.

Kopior av allmänna handlingar är gratis upp till nio sidor. Tio sidor kostar 50 kronor och varje extra sida efter det kostar 2 kronor.

Polismyndigheten - adress och kontakt

Tryckfrihetsförordningen på riksdagens webbplats

 


 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden