Användande av offentlig plats

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Exempel på vad som kräver tillstånd

  • Uteservering
  • Försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen)
  • Placering av container eller byggsäck (kan även gälla privat mark)
  • Placering av byggnadsställning
  • Placering av skylt, bord eller scen
  • Störande buller, vissa kommuner kräver tillstånd (ansök hos polisen)
  • Insamling av pengar, OBS annan avgift. Vissa kommuner kräver tillstånd, kontakta din kommun för information.

När det gäller tillstånd för verksamhet inom vägområde utanför detaljplan och som gäller de första fem punkterna ovan krävs i stället  tillstånd enligt väglagen. Sådant tillstånd söks hos Trafikverket.

Blankett

Ansökan tillstånd ordningslagen

När tillstånd behövs för offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område. Ett undantag är om platsen endast används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Exempel på sådant undantag kan vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

En offentlig plats kan också vara en galleria under dess öppettider.

Torgförsäljning

På vissa platser tillåter kommunerna torgförsäljning, utan att det krävs polistillstånd. Kontrollera med din kommun om vad som gäller. (Om det inte är en plats som kommunen upplåter för torgförsäljning krävs polistillstånd.)

Din ansökan om tillstånd

I din ansökan om tillstånd måste du ange adressen för den plats du vill använda. Om du vill ställa upp något, till exempel ett bokbord, tält eller annat, ska du bifoga en kartskiss där placeringen och måtten på det som ska ställas upp tydligt framgår.

Mer om tillstånd

112 vid larm
114 14 övriga ärenden