Ansök om tillstånd för användande av offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område. En offentlig plats är exempelvis en gata, trottoar eller park, det vill säga en plats som ofta används.

En offentlig plats kan också vara en galleria under dess öppettider. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.

Tillstånd krävs dock inte om platsen bara används tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Exempel på sådant undantag kan vara när skolklasser och ungdomsrörelser säljer bullar och majblommor.

Exempel på offentlig plats som kräver tillstånd

 • Uteservering
 • Försäljning (när du använder en allmän/offentlig plats vid försäljningen)
 • Placering av container eller byggsäck (kan även gälla privat mark) (s.k. byggetablering)
 • Placering av byggnadsställning (s.k. byggetablering)
 • Placering av skylt, bord eller scen
 • Störande buller, vissa kommuner kräver tillstånd (ansök hos polisen)
 • Insamling av pengar. Vissa kommuner kräver tillstånd, kontakta din kommun för information.

För de fem första punkterna ovan, när det gäller tillstånd för verksamhet inom vägområde utanför detaljplan krävs i stället tillstånd enligt väglagen. Tillstånd enligt väglagen söks hos Trafikverket.

Avgift för ansökan om tillstånd

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Avgiften gäller själva prövningen och tas därför ut oavsett om din ansökan beviljas eller inte.

När vi tagit emot din ansökan skickas inbetalningsavi ut via e-post och via vanlig post. Om du inte har möjlighet att ansöka via e-post eller betala digitalt kan du göra det på en polisstation.

 • Avgift för ansökan tillstånd användande av offentlig plats är 700 kr.

Så här ansöker du om tillstånd

1. Fyll i blanketten nedan digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand.

Det är viktigt att du får med korrekta uppgifter för att vi ska kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet. Se till att följande finns med

 • Om bygglov finns bifoga den till ansökan.
 • Ange adress för den plats du vill använda.
 • Om du vill ställa upp något, till exempel ett bokbord, tält eller annat, ska du bifoga en kartskiss där placeringen och måtten på det som ska ställas upp tydligt framgår.

Använd vår e-tjänst

Gäller din ansökan tillstånd för uteservering eller byggetablering, (t.ex. byggnadsställning, container, byggsäckar m.m.) kan du istället göra en ansökan om tillstånd i e-tjänsten.

2. Skicka ansökan via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla (gäller blanketter). Adress till polisen i olika län.
Via e-tjänsten skickas din ansökan direkt i e-tjänsten till polisen.

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan. Inbetalningsavin skickas till dig både via e-post och med vanlig post. När avgiften är betald kan vi börja handlägga ditt ärende.

 • Gör din ansökan i god tid. Handläggningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett från början.
 • Under vår och sommar har vi ”högsäsong” med ett väldigt stort inflöde av ansökningar. Det kan innebära förlängda handläggningstider.

Blankett för tillstånd offentlig plats

Ansökan om tillstånd ordningslagen – offentlig plats (Fyll i digitalt)

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen – offentlig plats (Skriv ut och fyll i för hand)

E-tjänst för tillstånd offentlig plats

Gäller tillstånd för uteservering och byggetablering.

Just nu kan du som ska ansöka om tillstånd för uteservering eller byggetablering (t.ex. byggnadsställning, container, byggsäckar) använda vår e-tjänst och ansöka direkt här på webben istället för att använda blankett. Du kommer efter ansökan få möjlighet att svara på ett par frågor om hur du upplevde e-tjänsten.

I ansökan beskriver du vad som ska ingå, bifogar skisser, anger sökanden och ansvarig person samt anger var och när tillståndet ska gälla. När din ansökan är slutförd skickas en avi via e-post som ska betalas innan handläggningen kan påbörjas. Beslut skickas till den e-postadress som du angivit i ansökan.

Observera att e-tjänsten än så länge bara avser ansökan om tillstånd för uteservering eller byggetablering.

Ansök om tillstånd för uteservering

Ansök om tillstånd för byggetablering

Ifall du får tekniska problem med e-tjänsten

Om du vill felanmäla eller ställa tekniska frågor kan du skicka e-post till den tekniska supporten.
it-avdelningen.e-tjanster@polisen.se

Mer om användande av offentlig plats

Torgförsäljning

På vissa platser tillåter kommunerna torgförsäljning, utan att det krävs polistillstånd. Kontrollera med din kommun om vad som gäller. (Om det inte är en plats som kommunen upplåter för torgförsäljning krävs polistillstånd.)

112 vid larm
114 14 övriga ärenden