Tillstånd för offentlig tillställning

Enligt ordningslagen krävs det vanligtvis tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Exempelvis kan det gälla en mässa eller ett tivoli.

Poliser på idrottsläktare.

Vad som kräver tillstånd

  • Danstillställning
  • Tivoli och karneval
  • Mässor
  • Marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis)
  • Valborgsmässoeld

Idrottsarrangemang

Om du ordnar ett idrottsarrangemang på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du bara göra en avgiftsfri anmälan. (En idrottsarena har ett avgränsat område där allmänheten inte kan komma in, exempelvis utan biljett. Därför räknas det inte som en offentlig plats.) Det är viktigt att polismyndigheten får korrekta uppgifter för att kunna avsätta rätt antal poliser så att ordning och säkerhet kan garanteras. Använd blanketten Anmälan om idrottsarrangemang.

Ordnar du ett idrottsarrangemang utanför en arena, det vill säga på en offentlig plats, måste du alltid ansöka om tillstånd. Använd blanketten Ansökan tillstånd ordningslagen. Det är viktigt att du kryssar i ”offentlig tillställning” och ”idrottsarrangemang”. På sidan 3 (Bilaga 1) kan du läsa om vad som ska finnas med i ansökan och information om vad som gäller för tillståndet.

Ansvar för säkerheten

Du som anordnare är ansvarig för säkerheten och för att det råder god ordning vid tillställningen. Polismyndigheten kan besluta om särskilda villkor som du måste följa. Polismyndigheten kan också besluta om vilka polisresurser som behövs för arrangemanget.

Servering av alkohol och mat

För att få servera alkohol vid en offentlig tillställning måste du som arrangör ha ett giltigt serveringstillstånd från kommunen. För information om vad som gäller för hantering av livsmedel, kontakta kommunens miljöförvaltning.

Försäljning

Marknad

Om du anordnar en marknad måste du ansöka om tillstånd. Marknad räknas i första hand som en offentlig tillställning. Du behöver i regel även använda offentlig plats för marknaden, men du behöver inte ansöka om extra tillstånd för detta.

Dörrförsäljning

Dörrförsäljning kräver inget tillstånd.

Valborgsmässoeld

Är kringarrangemanget vid valborgsmässofirandet mer nöjesbetonad, det vill säga att det finns marknad, tävlingar och liknande såsom dans och försäljning, räknas valborgsmässofirandet som offentlig tillställning. Om någon däremot exempelvis talar eller sjunger i samband med brasan räknas valborgsmässofirandet istället som allmän sammankomst.

Din ansökan om tillstånd

I din ansökan måste du ange adressen för den offentliga tillställningen och bifoga en skiss eller karta över området. Beskriv arrangemanget, området och förväntat antal besökare. Om du vill ställa upp något, till exempel ett bord, tält eller annat, ska det finnas med på skissen eller kartan. Du måste också ange vem som är säkerhetsansvarig. Kom ihåg att ansökan ska vara undertecknad. Om du skickar ansökan via e-post måste du skanna in din undertecknade ansökan.

Blanketter

Information kring idrottsarrangemang.

Mer om tillstånd

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00