Du är här:

Utbildningen

Arbetet som polis kräver kunskap och kompetens inom många olika områden. Utbildningen är därför problembaserad och integrerar olika kunskapsområden. Den är inriktad på polisens uppdrag, regelverk och metoder.


Praktisk övning i uppbyggd hemmiljö under polisutbildningen.

Polisutbildningen innefattar fem terminer, varav sex månader är praktik, en så kallad aspirantutbildning. Efter examen är du behörig att söka anställning som polis.

Du kan studera vid tre orter i Sverige: i Stockholm, Umeå eller Växjö. Utbildningen är studiemedelsberättigad.