Fordon

Här hittar du grundläggande information om registreringsskyltar, olika fordon och vad som gäller när någon parkerat på din parkeringsplats. Vänd dig till Transportstyrelsen för mer, detaljerad information.

Registreringsskyltar

Är dina registreringsskyltar skadade och oläsliga, ska du beställa nya.
Det kan du göra på:
Transportstyrelsens webbplats - registreringsskyltar

Förlorad registreringsskylt måste anmälas till polisen och ersättas med en provisorisk skylt så snart som möjligt. På telefon 114 14 får du information om vilka polisstationer som utfärdar provisoriska skyltar.

Registreringsskyltarna måste vara läsliga

Det är olagligt att köra ett fordon med en svårläst registreringsskylt. All form av försämring av läsbarheten är ett lagbrott, oavsett om det sker avsiktligt eller inte. Skylten ska vara väl synlig från alla vinklar. Registreringsskyltar får inte vara oläsbara på grund av skada, smuts, is, snö eller liknande. De får inte vara vinklade eller sprejade med reflexsprej, ligga dolda i fönstret eller ha ändrade siffror och bokstäver.

När annan bil parkerat på min parkeringsplats

Det är inte polisens uppgift att flytta fordon från privat parkering. Du kan göra en polisanmälan för så kallat egenmäktigt förfarande. Andra myndigheter har rätt att flytta bilen, men då krävs att du gjort en polisanmälan.

Kontakta Transportstyrelsen för att få uppgift om vem som äger bilen och därefter kontakta fordonsägaren. Transportstyrelsen har även sms-tjänsten Vem äger fordonet?

Mopeder

Det finns olika klasser av mopeder. Vilka lagar och regler som gäller för de olika klasserna finns på Transportstyrelsens webbplats - moped.

Poliskontroller

Polisen kontrollerar om du har körkort, förarbevis, om du skjutsar otillåtna passagerare och mopedens skick, till exempel om den är trimmad. Om du bryter mot gällande regler kan du få böter och eventuell avvaktan med körkortstillstånd. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller när du köper moped.

Fyrhjulingar

En fyrhjuling är ett motorfordon på fyra hjul som kan vara registrerad som terrängskoter, motorcykel, moped eller traktor. Det framgår av registreringsbeviset. Transportstyrelsens webbplats - fyrhjuling

Cyklar

Cykeln är ett fordon och omfattas av trafiklagstiftningen. Det finns regler för hur en cykel ska köras och vara utrustad, den måste till exempel enligt lag alltid ha ringklocka och broms. Det finns också regler för reflexer och belysning. Transportstyrelsens webbplats - cykel

Film: Cykla säkert i trafiken

Ärenden som inte sköts av polisen

Information om följande hittar du på Transportstyrelsens webbplats:

  • Ägarbyte av fordon
  • Import av fordon
  • Avställning eller påställning av fordon
  • Skrotning av fordon
  • Köp och försäljning av fordon

112 vid larm
114 14 övriga ärenden