Organisation

Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner, sju nationella avdelningar och ett kansli.

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen.

Rikspolischef sedan den 1 januari 2015 är Dan Eliasson.
 
Polismyndigheten ersätter de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Den verksamhet som tidigare utförts vid SKL har övergått till den nya avdelningen Nationellt forensiskt centrum (NFC). Totalt består myndigheten av drygt 28 500 medarbetare.

Organisationsschema (pdf, 52 kB)
Faktablad Polismyndigheten (pdf 400 kB)

Nationella avdelningar

Det finns sju nationella avdelningar i den nya organisationen:

  • nationella operativa avdelningen (NOA) 
    (utvecklingsavdelningen ingår i NOA)
  • nationellt forensiskt centrum (NFC)
  • it-avdelningen
  • rättsavdelningen
  • ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • kommunikationsavdelningen

Internrevision och särskilda utredningar

Vid Polismyndigheten finns även internrevisionen som är en fristående organisatorisk enhet, placerad direkt under rikspolischefen. Internrevisionens uppdrag är att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Avdelningen Särskilda utredningar utreder anmälningar mot anställda inom Polismyndigheten. SU utreder även ärenden som rör anmälningar mot bland annat åklagare, polisstuderande och arrestvakter.
Särskilda utredningar

Polisregioner

De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. Arbetet i regionen leds av en regionpolischef.

Karta som visar polisregionerna i Sverige.Region Bergslagen

Regionen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro. Regionpolischef är Dan Persson och biträdande regionpolischef är Åsa Palmqvist.

Region Mitt

Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala. Regionpolischef är Carin Götblad och biträdande regionpolischef är Michael Fetz.
Projekt och samverkan i region Mitt

Region Nord

Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå. Regionpolischef är Klas Johansson och biträdande regionpolischef är Micael Säll Lindahl.

Polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. I Stockholm finns åtta polisområden, som under 2015 kommer att bli till tre; Nord, City och Syd. Gotland är ett eget polisområde. Stockholm är huvudort för polisregionen. Regionpolischef är Ulf Johansson och biträdande regionpolischef är Pia Sjunnegård-Dahlbom.
Projekt och samverkan i region Stockholm

Polisregion Syd

Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Syd är i nuläget indelad i åtta polisområden: Kalmar, Kronoberg, Blekinge, nordöstra Skåne, nordvästra Skåne, mellersta Skåne, södra Skåne och Malmö. Regionen leds av regionpolischef Annika Stenberg. Biträdande regionpolischef är Jarl Holmström. 

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Regionpolischef är Klas Friberg och biträdande regionpolischef är Carina Persson.

Polisregion Öst

Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. Regionpolischef är Ulrika Herbst och biträdande regionpolischef är Torbjörn Johansson.


 

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00