Brottsförebyggande arbete

En av polisens viktigaste uppgifter är att förhindra att nya brott sker. Mycket av polisens brottsförebyggande arbete sker i samarbete med andra samhällsaktörer.

Polis och ungdomarPolisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver så kallad ingripandeverksamhet handlar en stor del av polisens uppgifter om brottsförebyggande arbete.

Brottsförebyggande arbete kan vara både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det kan vara allt ifrån att polisen finns på plats under en fotbollsmatch för att förhindra bråk, till att polisen samverkar med socialtjänsten för att minska ungdomsbrottsligheten. Mycket av polisens brottsförebyggande arbete är riktat mot ungdomar för att på ett tidigt stadium förhindra att de hamnar i brottslighet.

För att lyckas med att förebygga brott behöver polisen ofta samarbeta med andra aktörer i samhället, till exempel kommuner, landsting, företag och organisationer.

Det brottsförebyggande arbetet fungerar bäst när det är anpassat efter lokala omständigheter och förutsättningar.

Analyser ligger till grund för åtgärder

Polisen i hela landet jobbar på ett problemorienterat sätt. Analyser av den information och kunskap polisen har ligger till grund för hur resurserna prioriteras. Till exempel sätter polisen in förebyggande åtgärder på platser där man vet att det förekommit eller finns risk för problem.

Nya arbetsmetoder utvecklas

Polisen har en rad metoder för att förebygga brott. Några exempel är grannsamverkan mot inbrott och Kronobergsmodellen mot ungdomsfylla och langning av alkohol.

Polisen utvecklar sin brottsförebyggande verksamhet kontinuerligt. Fler arbetsmetoder utvecklas och samverkan med andra aktörer effektiviseras.

Mer information

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00