Gör så här vid en krissituation

Vid en krissituation ljuder ett utomhuslarm. Information om krisen sänds via radio, tv och internet. Du kan även få information via sociala medier. Det är bra om du stannar inomhus, stänger dörrar, fönster och ventilationer.

Viktigt meddelande till allmänheten

Signalen viktigt meddelande  till allmänheten, VMA, består av ett utomhuslarm. Signalen ljuder i sju sekunder med fjorton sekunders paus emellan. De långa signaler som hörs den första helgfria måndagen vissa månader är bara ett test av systemet. 

Vid signal ska du:

  • Stanna inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på lokalradion och titta på text-tv, webbsidor och sociala medier

Lång signal visar att faran är över

För att veta när faran är över ska du följa händelseförloppet via media. Lyssna även efter signalen faran över som består av en 30-40 sekunder lång signal.

Så får du mer information:

  • Besök din kommuns webbplats för information från lokal räddningstjänst.
  • Besök länsstyrelsens webbplats.
  • Läs på polisen.se.
  • Läs på Krisinformation.se, en portal som länkar till andra myndigheter som kan ha information om krisen.
  • Ring Polisen på 114 14 för besked om saknade eller skadade anhöriga.
  • Ring 113 13 för information om kriser och olyckor. 

Vid en händelse som kräver registrering av omkomna eller skadade upprättas i regel ett särskilt telefonnummer för allmänheten för efterfrågningar av personer och gods.

Ring alltid 112 vid nödsituation

Vid nödsituation ska du alltid ringa 112. Ring polisen på telefon 114 14 om du vill anmäla ett brott, lämna tips eller ställa frågor som du inte får svar på exempelvis via webbplatsen.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text