Tillstånd för allmän sammankomst

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att samla människor till ett arrangemang som inte är privat. Exempelvis kan det gälla en demonstration eller konsert.

Demonstrationståg passerar polisbuss.

Vad som kräver tillstånd

 • Demonstration
 • Manifestation
 • Opinionsyttring
 • Sammankomster för religionsutövning
 • Konsert
 • Spela instrument

Ansvar för säkerheten

I första hand är du som anordnare ansvarig för säkerheten, det vill säga att det råder god ordning vid sammankomsten. Polismyndigheten kan besluta om särskilda villkor som du måste följa. Polismyndigheten kan också besluta om vilka polisresurser som behövs för arrangemanget.

Konsert och gatumusik

Utomhus

Du som arrangör är skyldig att ansöka om tillstånd för konserter som förväntas bli omfattande till polismyndigheten, eftersom det kan innebära en säkerhetsrisk. Ibland kan det vara svårt att avgöra när en konsert ska anses som omfattande. Ta därför i tveksamma fall kontakt med polismyndighetens tillståndsenhet. För gatumusik måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

Inomhus

För konserter och andra musikarrangemang med få besökare inomhus, och för privata tillställningar, krävs inget tillstånd. För konserter och andra musikarrangemang inomhus, med många besökare, ska en anmälan göras. Fyll i blanketten Ansökan tillstånd konsert/musikevenemang

Din ansökan om tillstånd

I din ansökan måste du ange adress för sammankomsten. Om du vill ställa upp något, till exempel ett bord, tält eller annat, ska du skicka en karta eller skiss med ansökan. På skissen ska placeringen och måtten av dessa framgå tydligt. Kom ihåg att ansökan måste vara undertecknad. Om du skickar ansökan via e-post måste du skanna in din undertecknade ansökan.

Valborgsmässoeld

Om någon talar eller sjunger i samband med valborgsmässofirandet räknas det som allmän sammankomst. Är kringarrangemanget mer nöjesbetonat, det vill säga att det finns marknad, tävlingar och liknande såsom dans och försäljning räknas valborgsmässofirandet istället som offentlig tillställning.

Blanketter

Mer om tillstånd

 • Avgifter
  Vad kostar en ansökan? Du hittar gällande avgift under Allmän sammankomst (enligt ordningslagen).
 • Här ansöker du om tillstånd
  Adresser till polisstationer. Du kan söka i ett visst län.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00