Polisanmälan

Anmäl brottet till polisen så snart du kan. En tidig anmälan gör det lättare att hitta tekniska bevis och förhöra vittnen.

Ring 112 vid akut situation

Vid akut situation ring 112

Ring 112 om du är utsatt för brott eller ser ett pågående brott som till exempel misstänkt rattfylleri, inbrott eller misshandel.

 

Ring 114 14 eller besök Polisen vid övriga ärenden

Vid icke akut situation - ring 114 14 eller besök polisen

För att anmäla ett brott kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Vad du ska berätta vid anmälan av ett brott

Du måste alltid uppge dina personuppgifter. Om du gör en anmälan åt någon annan person behövs bådas personuppgifter. Uppge även tid och plats för brottet, så detaljerat som möjligt.

Olika brott kräver att du uppger olika slags uppgifter. Vilken information du behöver berätta och vilken typ av hjälp och stöd du kan få hittar du på sidorna Olika typer av brott.

 

Internetanmälan

Vid icke akut situation – anmäl brott via internet

Använd internetanmälan vid stöld och förlust. Det gäller inbrott, inbrottsförsök och kontokortsbedrägeri (inte pass eller nationellt id-kort). Har du skyddad identitet ska du inte anmäla brott via internet.
Internetanmälan:

Stöld av ett fordon eller stöld från ett fordon

Stöld, förlust, inbrott och inbrottsförsök (inte fordon)

Kontokortsbedrägeri

Vad du ska berätta vid internetanmälan

Du måste alltid uppge dina personuppgifter. Om du gör en anmälan åt någon annan person behövs bådas personuppgifter. Uppge även tid och plats för brottet, så detaljerat som möjligt. Om du har en försäkring, skriv namnet på ditt försäkringsbolag.

Olika brott kräver att du uppger olika slags uppgifter. Vilken information du behöver berätta och vilken typ av hjälp och stöd du kan få hittar du på sidorna Olika typer av brott.

Det här kan du inte anmäla

Tjänsten internetanmälan är inte anpassad för händelser som inträffat i trafiken, parkeringsskador, våldsbrott, hot eller andra bedrägeribrott än kontokortsbedrägeri.

Tidigare gjord internetanmälan

Lägg till eller ändra uppgifter
För att kunna komplettera en tidigare gjord anmälan måste du uppge anmälansnumret på din ursprungsanmälan.

Krypterade uppgifter

Uppgifterna du lämnar blir krypterade för att ingen obehörig ska kunna ta del av dem.

Bekräftelse av anmälan

När du skickat in internetanmälan får du en bekräftelse via e-post. Du kan skriva ut bekräftelsen direkt efter att du är färdig med internetanmälan. Polisen skickar en kopia på din polisanmälan till dig med posten, men har inte möjlighet att skicka denna digitalt.


Pass - stulet eller borttappat

Du måste alltid ringa eller besöka en polisstation om ditt pass blivit stulet eller om du tappat bort det, för att polisen ska kunna spärra ditt pass. Om du är utomlands, ring +46 77 114 14 00. Du måste även ringa polisen om du hittat ett pass som tillhör någon annan.
Mer information om förlorat eller upphittat pass

Utomlands och utsatt för brott

Om du drabbas av ett brott när du är utomlands bör du anmäla brottet i det land du befinner dig.

Om du vill anmäla polisen

Om du tycker att polisen har behandlat dig illa eller på annat sätt gjort något felaktigt, anmäler du händelsen till polisen. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Berätta att du vill anmäla en polis så får du prata med en person som är behörig att ta upp en sådan anmälan.
Om du vill anmäla polisen Särskilda utredningar

Viktigt att anmäla ett brott

Polisen är mycket mån om att alla brott polisanmäls. Det finns flera anledningar att anmäla om du har blivit utsatt för ett brott:

  • Din anmälan är en förutsättning för att det ska finnas möjlighet för brottet att klaras upp.
  • Din anmälan gör det lättare för dig att få tillbaka stulna saker som polisen hittar.
  • Din anmälan är viktig för att brottsstatistiken ska vara rättvisande. Den hjälper polisen att se trender och tendenser i samhället samt att informera om och förebygga brott.
  • Din anmälan är ofta ett krav för att du ska få ersättning från ditt försäkringsbolag.

 Mer information när det skett ett brott

Film Efter polisanmälan
Filmen visar vad som händer när du har anmält ett brott.

Efter polisanmälan
Ttext om vad som händer, i fyra steg.

Hjälp och stöd från samhället

Anhörig

 

Teckenspråksfilm - Gör en anmälan

Till lättläst text

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00