Säkerhet vid internetanmälan

Här kan du läsa om säkerhet och behandling av personuppgifter vid polisanmälan på internet.

Säkerhet

Uppgifterna i din internetanmälan skickas krypterade till polisen. Krypteringsnivån beror på hur modern webbläsare du har. Tänk på att det finns en risk att någon kan återskapa din internetanmälan om du använder en enhet som inte är din egen, exempelvis en dator på arbetet eller skolan.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i anmälan kommer att behandlas automatiserat i polisens anmälanssystem. Du kan också en gång per år ansöka om information om registrerade uppgifter som rör dig, utan kostnad.

Från polisens anmälanssystem kan uppgifter komma att lämnas till Åklagarmyndigheten, Schengen Information System (SIS), och Brottsförebyggande rådet (Brå).

Inte möjligt att följa ditt ärende online

Av säkerhetsskäl kan du inte följa vad som händer med din anmälan online. Polisen kontaktar dig om det behövs kompletterande uppgifter till din anmälan.

Information om cookies

Du måste tillåta lagring av cookies på din dator för att kunna anmäla brott via internet. Det är en så kallad sessionscookie som håller reda på vilken information som skrivs in i formulären. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden