Brott mot barn och unga - utsatt

Är du ung och utsatt för brott kan du prata med någon vuxen du har förtroende för eller själv kontakta Polisen.

I Sverige räknas man som barn tills den dag man fyller 18 år. Här finns information som är riktad till dig.


Du som är barn.Barn

Har någon slagit dig, hotat dig, tagit något ifrån dig eller på annat sätt gjort dig illa.
Du som är barn


Du som ännu inte fyllt 18 år.Unga

Du är inte bara utsatt inom hemmet, utan även i skolan, på fester, ute på stan och så vidare.
För dig som ännu inte fyllt 18 år


Om barn och ungdomar - för vuxna.Om barn och unga

För dig som är förälder, skolpersonal eller annan vuxen: om brott mot barn och unga och vad du är skyldig att göra vid misstanke om brott.
Du som är vuxen - om barn

112 vid larm
114 14 övriga ärenden