För vuxna - om barn och unga

Här får du veta vad du ska göra om du misstänker brott mot barn eller unga.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten i den kommun där barnet eller ungdomen bor. I akuta fall, ring 112.

Vid anmälan till socialtjänsten kan du vara anonym. Undantag är om du har ett yrke som innebär att du har kontakt med barn. I så fall är du skyldig att anmäla till socialtjänsten. Anmälan gör du för barnets bästa och för att utreda om misstanken är befogad. Finns misstanke om brott, anmäler socialtjänsten i sin tur detta till polisen.

Polisen utreder

Polisens uppgift är att utreda brott. Hos polisen finns särskilt utbildade barnutredare som är vana att möta och prata med barn och unga som har blivit utsatta för alla typer av brott.
Hur polisen arbetar med brott mot barn och unga.

Brottsskadeersättning

Barn som bevittnat våld i nära relation har rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar att barn varit närvarande och vad de upplevt. Ansök om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Hjälp och stöd

Hjälp och stöd till barn och ungdomar finns bland annat hos BRIS, Ungaboj och Socialtjänsten i den kommun där barnet bor. I flera kommuner finns även Stödcentrum för unga brottsoffer. Det finns även hjälp och stöd att få som anhörig till barn eller ungdomar som utsatts för brott. På anhörigsidan hittar du alla länkar.

Samverkan kring barn

När ett barn utsatts för brott samverkar polisen med andra myndigheter. Samverkan sker bland annat genom Barnahus, där miljön och arbetsformen är särskilt anpassad efter barnets behov.

Mer om brott mot barn och unga

Externa länkar

112 vid larm
114 14 övriga ärenden