Sök
Stäng Meny

Fakturabedrägeri – utsatt

Har du som småföretagare eller privatperson fått bluffakturor från oseriösa företag handlar det om fakturabedrägeri. Företagen använder sig ofta av påstridiga och otydliga metoder för att lura till sig pengar. Anmäl brottet och bestrid fakturan.

Anmäl bedrägeribrott till polisen

Anmäl bedrägeribrott genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. 

Är det ett pågående brott ring 112.

Tänk på att

  • berätta för polisen hur du blivit kontaktad, till exempel via e-post eller brev.
  • lämna utförlig information om samtalet från försäljaren
  • se till att spara originalfakturan (polisen kan behöva dokumentation). 

Få hjälp och stöd

  • Svensk handel har varningslistor över oseriösa företag och information om vad du kan göra om du fått en bluffaktura. 
  • Som privatperson vänder du dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Varningslista över blufföretag på Svensk handels webbplats

Att bestrida en faktura

Bluffakturor ska bestridas. Det innebär att motparten får veta att du motsätter dig betalningen och varför. Du bör bestrida den felaktiga fakturan snarast möjligt, eftersom det ökar dina möjligheter att få rätt mot företaget.

Vissa oönskade fakturor har en finstilt text som talar om att det är ett erbjudande du har fått. Det är inte nödvändigt att bestrida en sådan faktura, men det är att rekommendera. Däremot är det nödvändigt att bestrida en faktura som inte är utformat till ett erbjudande.

Så här bestrider du en felaktig faktura

Bestrid per brev (rekommenderat), e-post eller fax. Använder du e-post ska du ange fakturanumret, det är även bra att skanna fakturan och bifoga till meddelandet.

Ditt brev ska innehålla

  • uppgift om vilken faktura det gäller
  • kortfattat att du bestrider fakturan och varför. Exempel: "Bestrider betalningsansvar- ej beställt" eller "Bestrider betalningsansvar, har inte ingått avtal".

Det är mycket viktigt att din invändning speglar omständigheterna i ditt ärende, använder du standardformuleringar måste de vara relevanta för ditt fall.

Skicka bestridandet

Brevet och en kopia på bluffakturan skickar du till den adress som företaget angivit på fakturan.

Spara kopior på alla dina brev, meddelande och eventuell annan konversation med motparten. I ett senare skede kan det vara viktigt att kunna styrka datum och innehåll i bestridandet - för därför gärna dagbok över händelseförloppet.