Fakturabedrägeri - utsatt

Fakturabedrägeri är när oseriösa företag med påstridiga och otydliga metoder lurar småföretagare eller privatpersoner. Det sker ofta genom att de skickar ut bluffakturor.

En person signgerar ett dokument.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett fakturabedrägeri.

Svensk handel och Förenade Bolag har  varningslistor över oseriösa företag och information om vad du kan göra om du fått en bluffaktura.

Som privatperson vänder du dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Viktigt att anmäla

Anmäl brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ring 114 14.

Att tänka på när du anmäler brottet:

  • Berätta för polisen hur du blivit kontaktad, till exempel via e-post eller brev.
  • Lämna utförlig information om samtalet från försäljaren.
  • Se till att spara originalfakturan eftersom polisen i ett senare skede kan behöva dokumentation i ärendet. 

Hantera din bluffaktura

Du måste själv bestrida fakturan, det vill säga meddela att du motsätter dig betalningen och varför. Bestridandet bör ske snarast, eftersom det ökar dina möjligheter att få rätt mot företaget. Hur du bestrider en faktura

Beskrivning av fakturabedrägeri

Fakturabedrägeri är när oseriösa företag med påstridiga och otydliga metoder lurar småföretagare eller privatpersoner. Det sker ofta genom att de skickar ut bluffakturor.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden