Bestrida en faktura

Bluffakturor ska bestridas. Det innebär att motparten får veta att du motsätter dig betalningen och varför. Du bör bestrida fakturan snarast möjligt.

Vissa oönskade fakturor har en finstilt text som talar om att det är ett erbjudande du har fått. Det är inte nödvändigt att bestrida en sådan faktura, men det är att rekommendera. Däremot är det nödvändigt att bestrida en faktura som inte är utformat till ett erbjudande.

Hur du bestrider en faktura
Du kan bestrida per brev (helst rekommenderat), e-post eller fax. Använder du e-post ska du noggrant ange fakturanumret, det är även bra att skanna fakturan och bifoga till meddelandet.

Ditt bestridande ska innehålla:

 • uppgift om vilken faktura det gäller
 • att du bestrider den och varför

Skriv kortfattat att du bestrider fakturan och varför. Exempel: "Bestrider betalningsansvar- ej beställt" eller ”Bestrider betalningsansvar, har inte ingått avtal”.

Det är mycket viktigt att din invändning speglar omständigheterna i ditt ärende, använder du standardformuleringar måste de vara relevanta för ditt fall.

Brevet och en kopia på bluffakturan skickar du till den adress som företaget angivit på fakturan. Spara kopior på alla dina brev, meddelande och eventuell annan konversation med motparten. I ett senare skede kan det vara viktigt att kunna styrka datum och innehåll i bestridandet - för därför gärna dagbok över händelseförloppet. 

Inkasso och Kronofogden

Trots att företaget fått ditt bestridande händer det att de lämnar vidare den obetalda fakturan till inkasso. Det är viktigt att du bestrider fakturan även från inkassoföretaget.  

Företaget kan också vända sig direkt till Kronofogden. Har du fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden, måste du skicka ett skriftligt bestridande även till dem.

Om företaget trots ditt bestridande vill gå vidare med ärendet måste det prövas av domstol. Oseriösa företag brukar inte vilja ha en sådan prövning.

Mer information

 • Hur du bestrider en faktura- Hallå konsument , Konsumentverket
 • Datainspektionen (tillsynsmyndighet över inkassobranschen)
 • Domstolen om tvister/ (fakta om handläggning av tvistemål i domstol)
 • Rättegångsbalken kap.18 8§ (om rättegångskostnader vid förenklade tvistemål, FT-ärenden)
 • Företagarna (har material om bestridande)
 • Polisens Facebooksida om bedrägerier 
  Aktuella råd och tips för hur du undviker att bli utsatt.

  Annan fakta om brottet
 • Skydda dig mot fakturabedrägeri
 • Lagar och fakta om fakturabedrägeri
 • 112 vid larm
  114 14 övriga ärenden