Hedersrelaterade brott - utsatt

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon, ofta en släkting, som, enligt gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens uppfattning, riskerar att vanära eller anses ha vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder.


Länk till Polisens informationssida om brott i nära relationerKom till oss är polisens informationssajt om hedersrelaterade brott och brott som sker i nära relationer.

Kom till oss


 

Hedersrelaterade brott begås i syfte för att förhindra att hedern skadas eller förloras, alternativt att reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.

Hedersrelaterade brott kan bestå av hot och våld men även av ett vardagsförtryck där kontroll, kränkningar och inskränkningar i rörelsefriheten drabbar den utsatta.

Länsstyrelsen Östergötland har i uppdrag att bedriva förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck över hela landet. På deras webbplats http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/ar-du-utsatt/ finns information för den som blivit utsatt eller på annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Viktigt att anmäla

Anmäl det som hänt genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Är det akut ring 112. När du gör en anmälan har polisen möjlighet att ingripa för att stoppa våld eller andra övergrepp som du utsatts för.

Att tänka på vid anmälan

Är du skadad bör du få dina skador dokumenterade, helst fotograferade, av en läkare. Spara också eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post, sms eller sociala medier. Tänk efter vem som kan ha sett skador, om du skrivit något i din dagbok, om det finns tidigare skador som är dokumenterade genom bilder med mera. Detta kan vara viktigt bevismaterial. Polisen kan ge dig mer information.

Hjälp och stöd

Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till andra myndigheter och hjälporganisationer.

Polisen gör vanligtvis en hot- och riskbedömning och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. Du kan även vända dig till socialtjänsten i din kommun som ger dig hjälp och stöd.

På flera orter i landet finns skyddade boenden där personalen är specialiserad på att hjälpa personer som har utsatts för hedersrelaterade brott. Många av dessa boenden tar emot barn, även i akuta situationer. Du har rätt till skyddat boende så länge det behövs och tills du fått hjälp att hitta ett eget boende.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Kvinnofridslinjen och Brottsofferjouren. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Det syns inte på din telefonräkning att du ringt dit.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour.

Du kan även få ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Önskar du ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

 

Mer information

Annan fakta om brottet