Bostadsinbrott - utsatt

Det kan kännas kränkande och obehagligt att bli utsatt för bostadsinbrott eller källarinbrott och att veta att en okänd person gått igenom dina tillhörigheter. Anmäl brottet snarast möjligt.

Inbrott

Viktigt att anmäla

Anmäl inbrottet så fort som möjligt, så att inte spår på brottsplatsen hinner försvinna. Har du blivit utsatt för bostadsinbrott gör du en anmälan genom att ringa 114 14.

Om du misstänker att det finns personer kvar i din bostad, ring 112. Är fler drabbade ska alla göra var sin polisanmälan.

Att tänka på vid anmälan

Anmäl brottet så snart som möjligt för att spåren inte ska försvinna från brottsplatsen. Om du blir av med egendom som du inte har försäkrat är det ändå viktigt att du anmäler.

Städa inte på brottsplatsen innan polisen varit där. Vid en teknisk undersökning finns möjlighet att insamla spår från gärningspersonen, såsom dna. Det innebär att brottet kan bli löst längre fram om gärningspersonen till exempel grips för ett annat brott. Om du städar innan polis varit på platsen kan spåren försvinna.

Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt när du anmäler brottet: 

  • Hur har gärningspersonen tagit sig in i bostaden? Krossad fönsterruta? Uppbruten dörr?
  • Vad har gärningspersonen orsakat för skador?
  • Har någon annan person i din närhet gjort några iakttagelser? Berätta det när du gör din anmälan.
  • Uppge redan när du gör din anmälan om stulna föremål är märkta med märkdna. Om föremålen är märkta med märkdna ökar det väsentligt möjligheterna för polisen att återföra föremålen till sina rättmätiga ägare.

Om du i efterhand kommer på fler föremål som försvunnit, gör då en komplettering på telefon 114 14 eller via internet. Ju bättre du kan beskriva föremålen desto större är möjligheten att du återfår dina tillhörigheter.

Tänk även på

  • Är du försäkrad, ring och anmäl inbrottet till ditt försäkringsbolag.
  • Är dörren uppbruten, kontakta en låssmed eller en leverantör av dörrar.

Beskrivning av bostadsinbrott

Till stöld genom inbrott i bostad räknas när okänd gärningsperson brutit sig, eller på annat sätt tagit sig in i bostaden eller fritidshuset, i källaren, på vinden eller i garaget.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden