It-relaterade brott - utsatt

Anmäl it-relaterade brott så snart du kan. Loggar och annan it-relaterad information kan vara svår för polisen att få tag i om det gått för lång tid.

Viktigt att anmäla

Alla brott som begås via internet, mobiltelefon eller annan it-teknik bör polisanmälas genom att du uppsöker närmaste polisstation eller ringer 114 14. Är det akut ring 112.

Att tänka på vid anmälan

Tänk på att anmäla brottet så snart som möjligt. Loggar och annan it-relaterad information kan vara svår för polisen att få tag i om det gått för lång tid.

Spara all information på din dator, mobiltelefon eller annan plattform som kan användas som bevismaterial, även om du skrivit ut informationen på papper.

Har du inte fått vad som utlovats?

Om du handlat över internet och upplever att du inte fått den utlovade varan eller tjänsten kan Konsument Europa hjälpa dig med information om hur du får hjälp och hur du framför en klagan på rätt sätt.

Beskrivning av it-relaterade brott

I svensk lagstiftning finns två definierade it-brott, dataintrång och datorbedrägeri. Båda riktar sig i första hand till register och system för automatisk behandling.

It-relaterad brottslighet innebär att it-teknik används för att genomföra olika brott, medan brotten i sig kan vara av vilken brottstyp som helst. Idag är en stor del av alla brottstyper it-relaterade.

Vanliga brott som sker via it-teknik

Bedrägerier är ett vanligt förekommande brott på internet, liksom handel med illegala tjänster, såsom koppleri och droger. Barnpornografibrott sker nästan uteslutande på internet eftersom barnpornografiska bilder och filmer sprids via e-post, fildelningsprogram, chattsidor och hemsidor.

Näthat sker också uteslutande via it-teknik och blir brottsligt först när innehållet faller under brottsbalken, som exempelvis olaga hot. 

Även våldsbrott kan vara it-relaterade. Det kan innebära att gärningspersonen använder internet som ett verktyg i planeringen av ett brott.

Mer information

Annan fakta om brottet