Näthat – utsatt

Näthat, hot och trakasserier på nätet drabbar inte bara unga utan är ett brett samhällsproblem. Det är viktigt att du polisanmäler även om du är osäker på om det som hänt är ett brott. Och gör det snabbt – då är det lättare för polisen att utreda.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för näthat. Polisen eller Brottsofferjouren kan hänvisa dig vidare till en hjälporganisation. Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Är du barn eller ungdom och har blivit utsatt för näthat kan du ringa till BRIS.

Viktigt att anmäla

Om du drabbas av näthat ska du snabbt göra en polisanmälan. Ofta behöver polisen begära ut information från internetoperatörer, som bara sparas i sex månader.

Anmäl brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Det kan vara svårt för dig att avgöra om du utsatts för brottsligt näthat, polisen hjälper dig att göra den bedömningen.

Samma person som har utsatt dig kan också ha utsatt andra. Därför kan din anmälan bidra till att fler brott klaras upp. Dessutom får samhället en bild av hur stort problemet är. En rättvisande brottsstatistik hjälper polisen att prioritera, se trender och att informera om och förebygga brott.
Var går gränsen för brottsligt näthat? Exempel på Polisens sida för unga

Film: Så handskas du med näthat

 

Att tänka på vid anmälan

Tänk på att spara bevisen själv. Skriv inte bara ut på papper, utan spara även digitalt. Trots att det kan kännas jobbigt att ha kvar ett hotfullt meddelande är det viktigt att inte radera mejlet eller inlägget.

Ta skärmdumpar, så har du bilder, kommentarer eller inlägg sparade även om de skulle raderas. Du kan också be någon titta på originalet. Om ärendet skulle gå till rättegång kan den personen vittna om att din skärmdump inte är manipulerad.

Tänk även på

Om någon skrivit något dumt om dig kan du be dem, på ett trevligt sätt, att ta bort det. För att få bort kränkande material från nätet ska du vända dig direkt till nättjänsten som missbrukats. Det kan också leda till att personen som hotat dig blir avstängd. Gör inte det förrän du har sparat bevisen.

Beskrivning av näthat

Näthat är ett samlingsbegrepp, ofta menar man förolämpning och förtal. Det är inte bara den som lagt ut den brottsliga bilden eller kommentaren som begår ett brott. Det gör också den som sprider den genom att dela eller retweeta den. Näthat drabbar inte bara barn och ungdomar utan även vuxna och kända personer.

Mer information

Annan fakta om brottet