Människohandel - utsatt

Människohandel innebär att någon med tvång förmår en annan person att genomföra handlingar som sexuella tjänster, tvångsarbete eller brott. Är du utsatt för människohandel eller misstänker att någon annan är det, anmäl det till Polisen.

Hjälp och stöd

Polisen kan göra en hot- och riskbedömning och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. Du kan ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det akut ring 112. Du kan också ringa Länsstyrelsens hotline 020-390 000.

Socialtjänsten har huvudansvaret för att du ska få stöd, råd och hjälp. Du kan höra av dig till socialjouren i din kommun anonymt. De kan till exempel hjälpa till med bostad, pengar eller att komma tillbaka hem igen.

Ideella kvinno-, mans- och brottsofferjourer erbjuder gratis stöd, rådgivning och viss praktisk hjälp till den som utsatts för brott. Brottsofferjouren

Är du under 18 år och blivit utsatt kan du kontakta BRIS  - Barnens rätt i samhället.

Arbetsmiljöverkets webbsida finns information om vilka rättigheter du har när du arbetar tillfälligt i Sverige.

Migrationsverket kan ge råd och stöd och hjälpa till med hur man gör en polisanmälan. De kan även informera om vilka tillstånd man kan få i Sverige om man är utsatt för människohandel. 

Viktigt att anmäla

Om du är utsatt för människohandel eller om du misstänker att någon annan är det är det viktigt att du polisanmäler brottet eller i varje fall tipsar Polisen. Kontakta Polisen via telefon 114 14 eller besök närmaste polisstation. Om det är akut ringer du 112.

Om du ska kunna få ersättning och hjälp från försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten måste du göra en polisanmälan. Det kan kännas väldigt svårt, men tänk på att den som utsatt dig för människohandel begått en grov kriminell handling. Det finns stor risk att du blir utsatt igen, eller att någon annan blir det.

Tolk

Du kan få hjälp av en tolk när du anmäler brott till polisen. Du har också rätt till tolk under förundersökningen och om det blir en rättegång. Tolken översätter mellan ditt språk och svenska.

Att tänka på vid anmälan

Är du skadad bör du få dina skador dokumenterade, helst fotograferade, av en läkare. Lägg undan och spara de kläder du hade på dig då du blev utsatt, utan att tvätta dem. Spara också eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. De kan vara viktigt bevismaterial. Polisen kan ge dig mer information.

Dokumentera och spara allt bevismaterial även om du inte tänker anmäla just nu. Skriv gärna ner vad som hänt, som stöd för minnet längre fram. Du har ingen skyldighet att anmäla, men gör det – för din egen skull.  

Dina juridiska rättigheter

Du kan behöva juridisk hjälp eftersom den här typen av brott kan innebära stora förändringar för dig ekonomiskt, psykiskt och socialt. Information om dina juridiska rättigheter kan du få av polisen eller av en stödorganisation.

Som offer för människohandel har du rätt till ett juridiskt ombud, ett så kallat målsägandebiträde, som juridiskt stöd. Åklagaren som leder brottsutredningen ansöker om detta till tingsrätten, som beslutar om du får ett målsägandebiträde.

Är du drabbad av våldsbrott har du rättighet till:

 • Målsägandebiträde
 • Särskild företrädare för barn
 • Stödperson
 • Vittnesstöd
 • Juridisk rådgivning och rättshjälp
 • Tolk
 • Underrättelse från kriminalvården
 • Kontaktförbud
 • Skyddstelefon
 • Skyddade personuppgifter
 • Skyddat boende
 • Ersättningsmöjligheter

Beskrivning av människohandel

Människohandel innebär att någon med bland annat tvång, vilseledande eller hot förmår en annan person att genomföra olika handlingar. Det kan till exempel handla om sexuella tjänster, tiggeri, arbete, brott eller organstöld. Oftast innefattar människohandel organiserad transport av människor mellan olika länder, men det kan också ske inom ett och samma land.

Mer information

Annan fakta om brottet