Sök
Stäng Meny

Rån - utsatt

Rån innebär att en gärningsperson med våld, eller hot i någon form, genomför en stöld. Om våldet är grovt definieras brottet som grovt rån. Kontakta polisen så snart som möjligt på 112 eller 114 14 om du har blivit utsatt för rån.

Anmäl brott till polisen

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Tänk på att:

  • Gå igenom vad du blivit av med och hur personen såg ut, så att du kan ge en så bra beskrivning som möjligt vid anmälan
  • Fysiska skador bör dokumenteras, helst fotograferade av en läkare, som bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.
  • Om det är möjligt lämna kontaktuppgifter om personer som har sett vad som hänt till polisen. Tänk på att inte städa och plocka undan på brottsplatsen innan polisen varit där. Vid en teknisk undersökning finns möjlighet att samla in spår från gärningsmannen, såsom dna. Möjligheten finns då att brottet kan lösas längre fram om gärningsmannen till exempel grips för ett annat brott. Om du städar innan polis varit på platsen kan spåren försvinna.
  • Om du uppfattar att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning, är det viktigt att du berättar det när du gör din anmälan. Den här typen av angrepp kan leda till straffskärpning vid lagföring. Läs mer om detta under utsatt för hatbrott.

En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter från Brottsoffermyndigheten.

Ett flertal hemförsäkringar omfattar både stöld och överfall, det vill säga dina skador som uppstått med anledning av rånet. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare information.

Brottsskadeersättning från staten

Om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som täcker skadan, kan du i vissa fall få ersättning från staten. Sådan ersättning kallas brottsskadeersättning.

Om brottsskadeersättning på Brottsoffermyndighetens webbplats

Stöd till barn och ungdomar

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för ett rån kan du ringa till BRIS för att få hjälp och stöd. Du kan även ringa BRIS om du sett när någon blivit rånad, det vill säga att du är vittne till ett rån.

Kontakta Barnens rätt i samhället (BRIS)

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Önskar du ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.