Rån - Utsatt

Har du genom hot eller misshandel blivit av med ett föremål kan du ha blivit utsatt för ett rån. Kontakta Polisen så snart som möjligt på 112 eller 114 14.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett rån. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112. Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till andra myndigheter och hjälporganisationer. 

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för eller bevittnat ett rån kan du ringa till BRIS för att få hjälp och stöd.

Viktigt att anmäla

Är det akut eller har rånet just inträffat, ring 112. Annars anmäler du brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. En anmälan kan stoppa gärningspersonen från att upprepa den här typen av brott och möjliggöra att personen kan lagföras och eventuellt betala ersättning för dina ekonomiska eller fysiska skador.

En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter från Brottsoffermyndigheten.

Att tänka på vid anmälan

Är du skadad bör du få dina skador dokumenterade, helst fotograferade, av en läkare. Dokumentationen utgör sedan bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.

Om det är möjligt är det viktigt att du lämnar namn och telefonnummer till personer som sett vad som hänt.

Innan du tar kontakt med Polisen, tänk igenom vad du blivit av med och hur personen såg ut, så att du kan beskriva detta så bra som möjligt. 

Städa inte och plocka inte undan på brottsplatsen innan polisen varit där. Vid en teknisk undersökning finns möjlighet att insamla spår från gärningspersonen, såsom DNA. Det innebär att brottet kan bli löst längre fram om gärningspersonen till exempel grips för ett annat brott. Om du städar innan polis varit på platsen kan spåren försvinna.

Uppfattar du att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning är det viktigt att du berättar det då du gör din anmälan. Den här typen av angrepp kan leda till straffskärpning vid lagföring. Mer information: Hatbrott.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Önskar du ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare

Tänk även på

Ett flertal hemförsäkringar omfattar både stöld och överfall, det vill säga dina skador som uppstått med anledning av rånet. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare information.

Beskrivning av rån

Rån är att en gärningsperson med våld, eller hot i någon form genomför en stöld. Om våldet är grovt definieras brottet som grovt rån.

Mer information

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00