Stöld eller förlust - utsatt

Har du fått något stulet eller tappat bort något, anmäl det till Polisen.


Cyklist

Cykel

Du kan anmäla cykelstöld på internet. Dessa uppgifter ska du uppge vid brottsanmälan.
Cykelstöld


SmartphoneMobiltelefon

Du kan anmäla stöld och förlust av mobiltelefon på internet. Tänk på att du måste spärra mobiltelefonen eller SIM-kortet hos ditt telefonbolag.
Stöld eller förlust av mobiltelefon


Inbrott i bilMotorfordon

Detta gäller om du drabbats av inbrott i ditt motorfordon, om det blivit stulet, om du har förlorat registreringsskylten eller råkat ut för en parkeringsskada.
Stöld av och i motorfordon


112 vid larm
114 14 övriga ärenden