Stöld av id- och kontokort - utsatt

Har du blivit utsatt för stöld eller förlust av id-kort och kontokort, anmäl det till polisen.

Viktigt att anmäla

Stöld eller förlust av id-kort (utfärdat av bank eller liknande) och kontokort kan du anmäla via internet eller genom att ringa 114 14. Det är viktigt att berätta så detaljerat som möjligt om händelsen för att öka polisens möjligheter att utreda brottet.

Har du förlorat ett nationellt id-kort (utfärdat av polisen) måste du anmäla det via telefonnummer 114 14 eller genom att besöka en polisstation.

Tänk även på

  • Betal- och uttagskort ska förlustanmälas och spärras hos respektive bank eller kreditkortsföretag.
  • Id-kort, borttappat eller stulet, anmäls till utfärdaren som spärrar kortet.

När du är utomlands

Blir du drabbad av ett brott när du är utomlands är det bra att anmäla det i det land där det har inträffat så att polisen på plats kan utreda händelsen. Om du förlorar ditt pass eller nationella id-kort måste det alltid anmälas till svensk polis för att spärras.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden