Hatbrott - utsatt

Hatbrott är ett samlingsnamn för olika brott som begås på grund av gärningspersonens negativa inställning till exempelvis sexuell läggning, hudfärg eller religionstillhörighet.

 

Hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett hatbrott. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut eller pågående ring 112. Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Brottsofferjouren har en nationell jourtelefon och RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, har en brottsofferjour för HBT-personer.

Viktigt att anmäla

Om du själv blivit utsatt för ett hatbrott, eller misstänker ett hatbrott, uppmanar vi dig att ta kontakt med polisen och berätta om det. Anmäl brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Är det akut ring 112. 

Att tänka på vid anmälan

Det är viktigt att du berättar varför du tror att du blivit utsatt för ett hatbrott när du anmäler det till polisen. Vittnen och bevismaterial är också betydelsefullt för utredningen. 

Ett exempel är om du blivit misshandlad och gärningspersonen samtidigt uttryckte kränkande ord om din hudfärg. Förövaren kan då dömas för själva misshandeln och dessutom få en skärpning av straffet om gärningen bedöms som ett hatbrott.

Stöd i rättsprocessen

Om det finns en skäligen misstänkt person och det är sannolikt att det finns ett hatbrottsmotiv kopplat till brottet ska en åklagare leda utredningen. Du har i många av dessa fall rätt att få stöd från ett målsägandebiträde. Du begär ett sådant hos den polis som utreder ditt ärende. Hon eller han framför din begäran till åklagaren och därefter avgör en domstol behovet. 

Beskrivning av hatbrott

Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:

  • ras,
  • hudfärg,
  • nationellt eller etniskt ursprung,
  • trosbekännelse,
  • sexuell läggning
  • eller annan liknande omständighet.

Du måste inte passa in på någon av dessa beskrivningar för att bli offer för ett hatbrott. Det räcker med att gärningspersonen tror att du har någon av egenskaperna, till exempel att han eller hon tror att du är homosexuell.

Hatbrott ger straffskärpning

Hatbrott är ett konstruerat begrepp, det vill säga ett samlingsnamn för ett motiv att begå olika brott. I brottsbalken finns, förutom hets mot folkgrupp och olaga diskriminering, ingen specifik lag som reglerar den typ av brott som sammanfattas som hatbrott. En straffskärpningsregel gör att en gärningsperson får ett strängare straff för ett brott om det utförts med hatbrottsmotiv.

Mer information

Annan fakta om hatbrott

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Teckenspråksfilm om hatbrott

Till lättläst text