Frågor och svar om MärkDNA

I samband med användning av MärkDNA uppstår ofta frågor, om det är hälsovådligt, hur länge märkningen håller, vad gäller vid ägarbyte med mera. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna, inklusive svar.

1. Vad är MärkDNA?

MärkDNA är en genomskinlig stöldmärkningsvätska där varje behållare innehåller syntetisk DNA eller DNA från växtriket. Varje behållare innehåller en unik kod. Vätskan penslas eller duttas på objekt varpå den torkar och är extremt svår att ta bort. Märkningen fluorescerar/lyser upp i UV-ljus. Fluorescensen är unik för olika tillverkare vilket ger Polisen en förhöjd misstankegrad vid detektering av den fluorescerande färgen.

Via registrering av den unika koden i en internationell databas ges spårbarhet åt Polisen av märkta objekt. I kombination med dekaler som upplyser att här är det stöldmärkt med MärkDNA, har stöldmärkningen framförallt en preventiv verkan mot inbrott och stöld.

2. Vad kan märkas med MärkDNA?

Märkvätskan fäster på alla typer av material, däremot uppmanas till försiktighet och att prova på en referensyta, speciellt om antikviteter eller känsliga material ska märkas. Vid osäkerhet kan man alltid kontakta sin MärkDNA-leverantör.

• Elektronik
• Smycken
• Barnvagn
• Sportutrustning, ridutrustning, golfutrustning etc.
• Bil, bildelar och tillbehör
• Motorcykel
• Moped
• Cykel
• Båt, båtdelar och tillbehör
• Båtmotor
• Övriga marina fordon och tillbehör
• Övrigt, det är bara fantasin som begränsar vad som kan märkas.

3. Hur märker jag ett objekt?

Man penslar eller duttar. MärkDNA-leverantörerna rekommenderar minst tre till fem märkpunkter per objekt. Ju större objekt som skall märkas rekommenderas fler och större märkpunkter. Applicera MärkDNA på så många olika punkter som möjligt, framförallt i skarvar, skruvskallar, skrovligheter och i håligheter samt på ytor som ej har fysiskt eller mekaniskt slitage. I rumstemperatur torkar märkningen på cirka 20 minuter, därefter härdar den fast på objektet under nästkommande 24 timmar.

4. Hur många objekt kan jag märka med min MärkDNA-vätska?

Det privata paketet innehåller cirka 6-8 ml märkvätska. Det räcker till att märka minst 50 objekt med mellan tre till fem märkpunkter per objekt (minst 400 märkpunkter).

5. Hur länge håller en märkning?

MärkDNA kan lagras i cirka två år (se bäst före datum på behållaren). Efter märkning garanteras att den metallbaserade unika koden och den fluorescerande färgen håller minst fem år i utomhusmiljö efter oberoende test enligt testnorm PAS820:2012 (Klass A utomhus vilket är högsta möjliga). I praktiken är det fullt möjligt att märkningen håller längre beroende på miljö.

6. Går det att ta bort märkningen?

Det är extremt svårt att ta bort märkningen utan att påverka objektet. Det krävs endast 1/4 millimeter av märkningen för att kunna genomföra en laboratorieanalys.

7. Hur registrerar jag min MärkDNA-kod?

Koden registreras enklast på respektive leverantörs webbplats alternativt via det registreringsformulär som följer med ditt paket. MärkDNA-leverantörerna rekommenderar att registrering sker via respektive leverantörs webbplats eftersom din unika kod då omedelbart blir registrerad. Ta alltid en kopia på din registrering och förvara dokumentet tillsammans med övriga värdehandlingar.

8. Har MärkDNA-leverantörerna en årlig avgift eller registerkostnad?

Nej, inga kostnader tillkommer någonsin. Inte heller tillkommer några kostnader för laboratorieanalyser vid eventuell polisutredning.

9. Hur länge finns man registrerad i databasen?

Man ligger med i databasen för alltid.

10. Registreras det vilka objekt som är märkta i databasen?

Nej, inte när koden registreras på ett hushåll och flera olika föremål märks med en och samma kod. Enbart organisationen/personen som äger koden registreras. Undantag är då enbart en maskin, fordon, cykel, båt, båtmotor etc. märks med en unik kod. Då väljs detta vid registreringen och koden följer därmed med objektet i all framtid.

11. Hur gör jag om jag ska sälja ett märkt objekt?

Din MärkDNA-leverantör tillhandahåller ett dokument som rekommenderas vid ägarbyte. Man kan också skriva på kvittot att objektet är märkt med MärkDNA.

Notera att MärkDNA inte ger äganderätt utan enbart spårbarhet till den som ägde koden vid registreringstillfället. Juridiska dokument/kvitton är viktigast i frågan om ägandeförhållanden.

12. Är MärkDNA farligt för hälsa eller miljö?

Nej, MärkDNA är inte farligt eller hälsovådligt.

13. Jag har ännu inte fått någon bekräftelse på att min registrering?

Registrering via leverantörers webbplatser bekräftas normalt inom 14 dagar om du angivit e-postadress. Om du skickar in registreringsformuläret bekräftas registrering normalt efter 2-3 veckor. Har du inte mottagit bekräftelse inom angiven tid, kontakta vald leverantör.

14. Hur ser Polisen på MärkDNA?

Polisen använder MärkDNA som ett arbetsredskap, helt kostnadsfritt. Kopplingen mellan den unika koden och dess ägare ger en spårbarhet och är en värdefull beståndsdel i en polisutredning som till och med kan utgöra bevismaterial. Polisen anser att MärkDNA är ett utmärkt komplement till andra brottsförebyggande åtgärder i syfte att förhindra inbrott i sin bostad. Läs mer under bostadsinbrott hur du kan skydda dig.

15. Hur ser Polisen att det är min MärkDNA-kod?

Det finns två möjligheter att identifiera koden och därmed dess ägare. Det ena är via mikropunkter som tillsätts i den lilla behållaren. Mikropunkter är små plattor 0,4×0,6 mm där den unika koden är tryckt. Dessa kan avläsas i mikroskop. Om inga mikropunkter påträffas identifieras den unika koden i en kostnadsfri laboratorieanalys.  

16. Om ett företag som säljer verktyg och maskiner märker sina varor med MärkDNA…

a) Vad är fördelen för köparen?
Maskinerna/verktygen är spårbara. Även om MärkDNA-koden inte är registrerad på nye ägaren får polisen en konkret uppgift att utgå från i sin efterforskning av rättmätig ägare. Via ägaren av MärkDNA-koden kan polisen få fram uppgifter om den nya ägaren av maskinen/verktyget. Resultatet är beroende av vad ägaren till koden har för lagrade uppgifter om köparen. Om maskinen/verktyget inte är märkt och rättmätig ägare inte på annat sätt kan identifieras kan tjuven, om han inte döms för brottet, i värsta fall få behålla maskinen.

b) Om ägaren fått ersättning av försäkringsbolaget och maskinen/verktyget kommer till rätta?
Har ägaren redan fått ersättning av försäkringsbolaget justeras ersättningsyrkandet till försökringsbolaget som då är den rättmätiga ägaren.

17. Om en polispatrull anträffar gods som är märkt med MärkDNA. Exempelvis om jag kör min bil och har maskiner och verktyg i bagageutrymmet… 

a) Jag har köpt en del av verktygen av grannen som märkt dem med MärkDNA. Det är alltså grannens unika DNA-kod. Vad händer?
Polisen kan inte belysa alla verktygen i en bil om det inte uppstått misstanke om brott, eller andra omständigheter som påkallar en närmare kontroll enligt Polislagen. Kan man då inte lämna en rimlig förklaring till polisen, tar polisen kontakt med ägaren av den unika DNA-koden. Viktigt i sammanhanget är att MärkDNA inte är en ägandehandling. Det är kvitto och överlåtelsehandlingar som är juridiskt bindande ägandehandlingar.

b) Grannen vet inte heller att maskinen är märkt med MärkDNA. Vad händer?
Se ovan. Kan man inte lämna rimligt förklaring kontaktar polisen ägaren av den unika DNA-koden. Återigen, det är kvitto, överlåtelsehandlingar och ägarbytesdokument som är juridiskt bindande ägandehandlingar.

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden