Tillstånd för allmän sammankomst

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att samla människor till ett arrangemang som inte är privat.

Demonstrationståg passerar polisbuss.

Exempel på vad som kräver tillstånd

  • Manifestation
  • Opinionsyttring
  • Sammankomster för religionsutövning
  • Konsert
  • Spela instrument
  • Demonstration

Blanketter

Ansvar för säkerheten

I första hand är du som anordnare ansvarig för säkerheten, det vill säga att det råder god ordning vid sammankomsten. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa. Polisen kan också besluta om vilka polisresurser som behövs för arrangemanget.

Konsert och gatumusik

Utomhus

När du ska arrangera en konsert på en offentlig plats för ca 10 personer eller fler är du skyldig att ansöka om tillstånd hos polisen, eftersom polisen alltid gör en bedömning utifrån ordning och säkerhet.
Fyll i blanketten Ansökan tillstånd konsert/musikevenemang

För gatumusik måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

Inomhus

För konserter och andra musikarrangemang med få besökare inomhus, och för privata tillställningar, krävs ingen anmälan (eller tillstånd). För konserter och andra musikarrangemang inomhus, med många besökare, ska en anmälan göras. Den kostar inget. Vi håller på att ta fram en ny blankett, men tills vidare kan du använda blanketten Ansökan tillstånd konsert/musikevenemang.

Din ansökan om tillstånd

I din ansökan måste du ange adress för sammankomsten. Om du vill ställa upp något, till exempel ett bord, tält eller annat, ska du skicka en karta eller skiss med ansökan. På skissen ska placeringen och måtten av dessa framgå tydligt.

Valborgsmässofirande

Om någon talar eller sjunger i samband med valborgsmässofirandet räknas det som allmän sammankomst. Är kringarrangemanget mer nöjesbetonat, det vill säga att det finns marknad, tävlingar och liknande såsom dans och försäljning räknas valborgsmässofirandet istället som offentlig tillställning.

Mer om tillstånd

112 vid larm
114 14 övriga ärenden