Tillstånd för offentlig tillställning

Enligt ordningslagen krävs det vanligtvis tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Exempelvis kan det gälla en mässa eller ett tivoli.

Poliser på idrottsläktare.

Exempel på vad som kräver tillstånd

 • Danstillställning
 • Marknader (även loppmarknad och bakluckeloppis)
 • Motortävlingar
 • Mässor
 • Tivoli och karneval
 • Valborgsmässofirande

Blankett

Ansvar för säkerheten

Du som anordnare är ansvarig för säkerheten och för att det råder god ordning vid tillställningen. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa. Polisen kan också besluta om vilka polisresurser som behövs för arrangemanget.

Idrottsarrangemang

Det är bara vissa idrottsarrangemang som kräver tillstånd.

Idrottsarrangemang på offentlig plats i större omfattning kräver tillstånd. En arena räknas vanligtvis inte som offentlig plats, där krävs en avgiftsfri anmälan till polisen. Det är viktigt att polisen får korrekta uppgifter för att kunna bedöma ansökan med tanke på ordning och säkerhet.

Här kan du läsa om polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning i samband med offentliga tillställningar i form av idrottsarrangemang.

Servering av alkohol och mat

För att få servera alkohol vid en offentlig tillställning måste du som arrangör ha ett giltigt serveringstillstånd från kommunen. För information om vad som gäller för hantering av livsmedel, kontakta kommunens miljöförvaltning.

Valborgsmässofirande

Är kringarrangemanget vid valborgsmässofirandet mer nöjesbetonad, det vill säga att det finns marknad, tävlingar och liknande såsom dans och försäljning, räknas valborgsmässofirandet som offentlig tillställning. Om någon däremot exempelvis talar eller sjunger i samband med brasan räknas valborgsmässofirandet istället som allmän sammankomst.

Din ansökan om tillstånd

Det är viktigt att din ansökan är komplett, se till att följande finns med:

 • Beskriv arrangemanget noggrant
 • Skriv förväntat antal besökare
 • Skriv beräknat antal egna funktionärer och ordningsvakter
 • Beskriv tydligt hur du har tänkt dig ditt säkerhetsarrangemang
 • Skriv din e-postadress (avgiften skickas till e-postadressen. Dessutom kan polisen behöva kontakta dig)
 • Skiss: om du vill ställa upp något på platsen ska det finnas med på skissen. Skriv även ut mått om det är större ytor som behöver utnyttjas, till exempel scener och tält.

Mer om tillstånd

112 vid larm
114 14 övriga ärenden