Låna skjutvapen PM 551.26 - Ansökan

Du måste ansöka om tillstånd för att få låna ett vapen av någon annan, om du inte redan har tillstånd för vapen av samma typ och för samma ändamål (exempelvis kulvapen klass 1, ändamål jakt).

Spara blanketten på datorn

Du måste spara ner blanketten på din dator innan du fyller i den. Om du fyller i blanketten direkt och skickar kan all text försvinna. Du behöver inte signera blanketten (din namnunderskrift).

Skicka in ansökan

Hit skickar du ansökan för vapenärenden.

Om du skickar ansökan per post

Använd inte gem, häftklammer eller liknande, eftersom handläggaren ändå måste ta bort dessa innan skanning.

Beroende på vilken webbläsare du använder kan det vara svårt att fylla i blanketten digitalt. Prova att spara ner den på din dator eller använd en annan webbläsare.

 

Författare: Polismyndigheten
Utgivningsdatum: 2017-02-23Utgivningsdatum: 2016-10-14

112 vid larm
114 14 övriga ärenden