Presskontakter inom polisen

Har du frågor om ett specifikt ärende eller frågor som berör en viss region, ta i första hand kontakt med presstjänsten i den region som är aktuellt för ditt ärende.

Presskontakter i regionerna

Region Bergslagen

Dalarna
Värmland
Örebro

Region Mitt

 

Region Nord

Jämtland
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland

Region Öst

Jönköping
Södermanland
Östergötland

Region Stockholm

Gotland
Stockholm

Region Syd

Blekinge
Kalmar
Kronoberg
Skåne

Region Väst

Halland
Västra Götaland

Nationellt forensiskt centrum, NFC

(f d Statens kriminaltekniska laboratorium)
Presstelefon: 010-562 80 55

Nationellt mediecenter

Nationellt mediecenter hanterar främst frågor som rör rikspolischefen, Polismyndighetens ledning, styrning och resultat, övergripande policyfrågor och inriktningar, utveckling och metoder, internationella frågor, samt Polismyndighetens nationella avdelningar:

  • nationella operativa avdelningen (Noa)
  • it-avdelningen
  • rättsavdelningen
  • ekonomiavdelningen
  • HR-avdelningen
  • kommunikationsavdelningen

Presskontakter under kontorstid

Telefon: 010-563 91 70

Vi som svarar på presstelefonen är:
Carolina Ekéus
Katarina Friskman
Susanna Herrera
Petter Liljeblad
Kristian Ljungberg
Stefan Marcopoulos
Malin Näfver
Angelica Vallgren

Pressjour efter kontorstid

(för akuta frågor på nationell nivå)
Telefon: 010-56 340 05

Presschef:
Sara Kvarnström

112 vid larm
114 14 övriga ärenden