Öppna data

Öppna data får användas fritt men ange Polismyndigheten som källa.

Observera att polisens öppna data kommer att förändras på sikt och kan komma att publiceras på annat sätt i framtiden.

Polisstationers öppettider som öppna data

Filen Talsvar är i xml-format och innehåller information om polisstationers öppettider de kommande sju dagarna. Filen uppdateras i anslutning till att uppdatering av polisstationer och öppettider görs på polisen.se, vilket ibland sker dagligen. Motsvarande information som finns i xml-filen visas på polisen.se men då för de kommande 21 dagarna, se polisstationer under sidan https://polisen.se/Kontakta-oss/Polisstationer/.

Filen Talsvar innehåller information om de polisstationer som ska finnas tillgängliga när medborgare ringer polisen på telefon 114 14 och använder den automatiska tjänsten polisstationers öppettider. Via tjänsten läses polisstationers öppettider upp i telefon. Det kan alltså finnas polisstationer som inte är med i filen, till exempel för att de har mycket begränsade eller oregelbundna öppettider.

Så här är filen Talsvar strukturerad

  • Polisstationerna är indelade per län och inom länet per kommun.
  • För respektive polisstation anges polisstationen namn och besöksadress samt de tjänster som polisstationen har. 
  • För respektive tjänst på polisstationen anges öppettid per veckodag. 
  • För respektive öppettid anges också om det är stängt ett visst intervall, till exempel för lunch.

I normalfallet är det öppettider som uppdateras men det kan också göras uppdateringar för vilka tjänster polisstationen har och det kan komma till eller tas bort polisstationer.

Filen Talsvar finns på adressen:
https://polisen.se/talsvarxml/

Rss-flöden med nytt från polisen

Polisen.se har rss-kanaler som ger en kort version av nytt som publiceras på polisens webbplats, se https://polisen.se/Aktuellt/RSS/ för mer information.

Statistik om brott

Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar statistik från rättsväsendet samt från olika statistiska undersökningar. I dagsläget ha myndigheten inget publikt API för öppna data. Mer information om data från Brå finns på Brås webbplats.
 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden