Du kan få pengar om du varit med om ett brott

Du kan få skadestånd
från en person
som har stulit från dig eller slagit dig.

Du kan få pengar
om du har blivit skadad,
och behövt vård av läkare
eller behövt prata med en
psykoterapeut.

Du kan få pengar om något du ägt
har blivit stulet eller skadat.

Du säger till polisen
att du vill ha skadestånd
när du anmäler brottet
eller när polisen undersöker brottet.
Åklagaren hjälper dig att fråga efter ersättning
vid rättegången.
Domstolen bestämmer om du ska få skadestånd.

Klicka på det du vill läsa om

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige • Telefon 114 14