Skydda dig mot brott

Du kan göra många förebyggande insatser för att minska risken att utsättas för brott.

Skydda dig mot bedrägerier på nätet

Bedrägeribrotten har ökat kraftigt under senare år. Det finns saker du kan göra för att skydda dig mot fakturabedrägeri och bluffakturor och för att undvika att råka ut för identitetsstöld. Är du vaksam kan du undvika de vanligaste brotten.
Skydda dig mot bedrägeri

Gromning

Gromning innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år för att längre fram begå övergrepp. Den första kontakten sker oftast på chattforum eller sidor för kontaktannonser. 
Skydda dig mot gromning

Förebygg klotter

Ett område med mycket klotter riskerar att drabbas av ännu mer klotter. Förebygg genom att snabbt ta bort klottret.
Förebygg skadegörelse eller klotter

Lås tjuven ute

Tillfället gör ofta tjuven. Du kan göra det svårare för tjuven att lyckas.
Skydda dig mot stöld och inbrott

Förebygg brott mot äldre och funktionsnedsatta

Stöld i hemmet är det brott som äldre och funktionsnedsatta personer oftast råkar ut för. Var kritisk mot okända besökare.
Förebygg brott mot äldre och funktionsnedsatta

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00