Rapporter och publikationer

Här kan du hämta polisens rapporter och publikationer i pdf-format.

Dokumenten är indelade efter typ och ämne, till exempel informationsmaterial, statistik och årsredovisningar.

Beställa trycksak

Vissa rapporter kan beställas som trycksak på e-postadress: rps.kundcentrum@polisen.se.

Du kan även faxa din beställning till telefon: 010-56 393 98.

Dokument på engelska
Dokument som finns i engelsk översättning har en länk till den engelska versionen. Här finns en sammanställning över dokument på engelska.

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00