Rapporter

Här kan du hämta nationella rapporter och utredningar i pdf-format. I vänstermenyn har du de nationella rapporterna uppdelade i ämnen.

 
Polisen i Sverige ring 114 14  •  Vid larm ring 112  •  Från utlandet ring +46 77 114 14 00