Sociala medier - polisens kanaler

Sociala medier kan inte användas för larm eller anmälningar till polisen. Kontakta oss på 114 14, och vid akuta situationer ring 112.

Alla inlägg i polisens sociala medier blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan komma att diarieföras. Så arbetar polisen med sociala medier.

Välj län för att se konton för det länet, nationella konton visas alltid. Konton för polisen i samtliga län finns på sidan Sociala medier hela landet.

 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden