Sprängning

All sprängning i detaljplanelagt område kräver tillstånd från polisen. Det gäller även för så kallad stenspräckning.

Med sprängning avses olika typer av sprängning med ämnen som dynamit och liknande. Däremot anses inte användning av pyrotekniska varor som sprängning. 

Tillståndsprövning

Tillstånd för sprängning registreras hos polisen medan detaljplanelagda områden hanteras av kommunen.

Vid tillståndsprövning kontrolleras att den som ska spränga är lämplig och har tillräcklig kännedom om explosiva varor och gällande säkerhetsföreskrifter. Polisen kan i tillståndsbeviset ange de villkor som behövs av hänsyn till trafiken samt allmän ordning och säkerhet och som ska följas vid sprängningen.

Gällande tillstånd för stenspräckning

Endast skut, betong och block får spräckas (sönderdelas).

Läs mer om som gäller arbete med stenspräckning i PM 2016/014400, angående 34§ AFS 2007:1, Arbetsmiljöverket

Blanketter

Ansökan om tillstånd till sprängning och stenspräckning

Sprängning pågår

Sprängplan

Besiktning

En sprängfirma ska kontakta en besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 50 meter från sprängplatsen bör besiktigas men det beror också på omständigheterna.

Så säger lagen / Sprängning

I ordningslagen, 3 kap. 6 §, kan du läsa mer om vad som gäller vid sprängning.

Mer information om sprängning

Avgifter

Hit skickar du ansökan


 

112 vid larm
114 14 övriga ärenden