Ersättning och skadestånd

Här kan du läsa om vad som gäller och vad du bör tänka på om du vill begära ekonomisk ersättning i samband med att du utsatts för ett brott.

Skadestånd

Om du har blivit utsatt för brott kan du få skadestånd för de skador du fått, till exempel förstörda kläder, en utslagen tand, kostnader för sjukvård, sveda och värk eller kränkning.

I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till dig. Om gärningspersonen är under 18 år kan du också begära skadestånd av dennes föräldrar, om de är vårdnadshavare. Vill du begära ersättning bör du ta upp det med polisen i samband med polisanmälan. Åklagaren är i de flesta fall skyldig att hjälpa dig att kräva ersättning vid rättegången, där domstolen beslutar om du har rätt till skadestånd. 

Försäkringsbolag

Om gärningspersonen inte kan betala eller är okänd kan du få ersättning från ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan. Din hemförsäkring kan ge ersättning för brott, exempelvis vid stöld, eller överfall vid misshandel eller våldtäkt. Även olycksfallsförsäkringar kan ge ersättning för personskador.

Kontakta ditt försäkringsbolag för information om din försäkring. 

Brottskadeersättning

Om du inte kan få skadestånd från gärningspersonen eller ersättning från ditt försäkringsbolag finns i vissa fall möjlighet att få brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Det är i första hand personskador och kränkning som ersätts. Möjligheterna att få ersättning för skador på egendom är begränsade.

Du måste själv ansöka om brottskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. De prövar också om du har rätt till ersättning.

Rättshjälp

Saknar du rättsskydd i din hemförsäkring finns det en liten möjlighet att få statlig rättshjälp. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten  för mer information.

Ersättning för utgifter i samband med förhör

Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara med vid förhör kan det finnas möjlighet till ersättning. Ersättningen är begränsad.

Spara kvitton

Tänk på att spara kvitton på kostnader du haft till följd av brottet. Kvittona kan behövas om du vill begära skadestånd, eller om du ska begära ersättning från ditt försäkringsbolag, polisen och Brottsoffermyndigheten.

Spara en kopia på dina krav

Spara en kopia på dina krav på ersättning eller skadestånd. Det kan behövas vid eventuella kontakter med försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Skadeståndsanspråk mot polisen

Polismyndigheten reglerar vissa skadeståndsanspråk där skadan uppges ha orsakats av polisen. I första hand gäller det när det står klart att personen har rätt till skadestånd.

  • För att du ska ha rätt till ersättning ska du kunna visa att skadan orsakats av polisen.
  • Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton.

Det är den nationella rättsavdelningen vid Polismyndigheten som handlägger dessa skadeståndsärenden. Vanligtvis hämtas information och yttranden in från den region där skadan uppstått, men kan i vissa ärenden överlämna begäran direkt till ansvarig polisregion för beslut. Handläggningstiden är för närvarande 4–8 månader.

Så här begär du ersättning

Fyll i blanketten 990.2 Skadeståndsanspråk mot Polismyndigheten och bifoga underlag som styrker ditt ersättningsanspråk.

Blanketten går att fylla i på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den till oss. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post till registrator.kansli@polisen.se

Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till lättläst text