Brott i nära relationer - utsatt

Brott i nära relation är när du blir illa behandlad av någon som är närstående, såsom din make/maka, sambo, släktingar, föräldrar eller annan familjemedlem. Misshandel, hot, våldtäkt, ofredande är de vanligaste brotten i nära relationer.

Länk till Polisens informationssida om brott i nära relationerKom till oss är polisens informationssajt om brott i nära relationer.

Är du utsatt av någon som står dig nära?

Kom till oss


Utsatt i en nära relation

Hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett brott i en nära relation.

Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut eller pågående ring 112. Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.

Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm.

Är du barn eller ungdom och har blivit utsatt för eller bevittnat våld i hemmet kan du ringa till BRIS för att få hjälp och stöd.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem bland annat via Kvinnofridslinjen och Brottsofferjouren. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning. RFSL - Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har en brottsofferjour för HBTQ-personer.

Du som är ung

Du som barn eller ungdom är extra utsatt då den vanligaste förövaren vid brott mot barn är en förälder eller annan närstående till familjen. Mer information om hur du kan få hjälp och stöd hittar du på sidorna för barn och ungdomar.

Barn som upplever våld hemma

Barn som bevittnat våld i hemmet har rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar att barn varit närvarande och vad de upplevt. Ansökan om brottsskadeersättning görs hos Brottsoffermyndigheten. 

Viktigt att anmäla

Anmäl brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Är det akut ring 112. Genom att göra en polisanmälan har du möjlighet att stoppa det våld eller de övergrepp du utsätts för. En anmälan kan också möjliggöra att gärningsmannen kan lagföras. 

En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter även från Brottsoffermyndigheten.

Att tänka på vid anmälan

Är du skadad bör du få dina skador dokumenterade, helst fotograferade, av en läkare. Spara också eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Tänk efter: vem som kan ha sett skador, om du skrivit något i din dagbok, om det finns tidigare skador som är dokumenterade genom bilder med mera. Detta kan vara viktiga bevismaterial.

Brottsoffersamordnare

I de flesta län har polisen brottsoffersamordnare. Ring 114 14 och fråga efter brottsoffersamordnaren på din ort.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Beskrivning av brott i nära relation

Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon räknas som närstående. Brotten handlar ofta om olaga hot, misshandel eller sexuellt våld.

Hedersrelaterade brott sker inom familjen där motivet är att upprätta familjens heder. Hedersrelaterade brott är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott. Mer om hur du kan få hjälp och stöd:
Utsatt för hedersrelaterade brott

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Till teckenspråksfilm om brott i nära relationer

Till lättläst text