Misshandel och grov misshandel - utsatt

Misshandel är när någon fysiskt gör dig illa. Det kan ske på många olika sätt i olika sammanhang.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta Polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för misshandel. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112. Polisen tar upp en anmälan men kan även svara på frågor. 

Är du barn eller ungdom och blivit utsatt för eller bevittnat hot i hemmet kan du även ringa till BRIS för att få hjälp och stöd.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Brottsofferjouren eller Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt. Linjen är bemannad dygnet runt och du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, har en brottsofferjour för HBT-personer.

Viktigt att anmäla

Anmäl brottet genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Är det akut ring 112. En anmälan kan stoppa gärningspersonen från att upprepa den här typen av brott och möjliggöra att personen kan lagföras och eventuellt betala ersättning för dina skador.

En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter från Brottsoffermyndigheten.

Att tänka på vid anmälan

Är du skadad bör du få dina skador dokumenterade, helst fotograferade, av en läkare. Dokumentationen utgör sedan bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.

Om det är möjligt är det viktigt att du lämnar namn och telefonnummer till personer som sett vad som hänt.

Uppfattar du att angreppet på dig beror på gärningspersonens negativa inställning till din hudfärg, ditt nationella eller etniska ursprung, din religionstillhörighet eller trosbekännelse eller din sexuella läggning är det viktigt att du berättar det då du gör din anmälan. Den här typen av angrepp kan leda till straffskärpning vid lagföring. Läs mer om detta under Hatbrott.

Har du blivit misshandlad av någon som är närstående, såsom din make/maka, sambo, släkting, föräldrar eller annan familjemedlem kan du få ytterligare information på sidan Brott i nära relation.

Har du blivit misshandlad inom familjen och du uppfattar att motivet är att upprätta familjens heder kan du få ytterligare information på sidan Hedersrelaterat brott

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.

Beskrivning av misshandel

Misshandel är när någon önskar att tillfoga en annan person kroppsskada, smärta eller försätta personen i vanmakt eller liknande tillstånd, som till exempel att droga eller binda fast. Kroppsskadan kan även uppstå genom att denne trots kunskap om sitt tillstånd sprider viss sjukdom till annan person, till exempel HIV. 

Mer information

Annan fakta om brottet