Förebygg skadegörelse eller klotter

Det är viktigt att ta bort klotter så snabbt som möjligt som ett led i att förebygga ytterligare brott.

KlotterEtt område med mycket klotter riskerar att drabbas av mer klotter. Därför är det viktigt att ta bort klotter så snabbt som möjligt. Det finns fasadfärg som gör saneringsarbetet enklare.

Ett tips för att minska risken att utsättas för klotter på nytt är att plantera buskar, sätta upp spaljé eller liknande på fasaden. 

Kontakta polisen om du vet någonting om vem som klottrar på ett visst område eller har information kring vilka som klottrar.

Var uppmärksam som förälder

Som förälder är det viktigt att vara nyfiken och uppmärksam på tecken som kan tyda på att ditt barn klottrar. Du kan till exempel vara uppmärksam på om ditt barn:

  • tittar på klotterrelaterade hemsidor
  • har bilder på graffitimålningar i digitalkamera/mobiltelefon
  • har skisser på papper och i skolböcker
  • har färgstänk på kläder och skor

Kontakta polisen eller socialtjänsten om du misstänker att ditt barn klottrar. Agera tidigt, klotter är ett brott som innebär att den som blir dömd för brottet även kan bli ersättningsskyldig för de skador personen gjort sig skyldig till.

Mer information

Annan fakta om brottet

112 vid larm
114 14 övriga ärenden