Du som är anhörig till brottsutsatt

Som anhörig till en person som blivit utsatt för ett brott kan du själv behöva stöd och hjälp. Du kan även behöva kunskap om hur du kan stötta och hjälpa en person som är eller blivit utsatt.

Anhöriga till brottsofferHär hittar du organisationer, myndigheter och andra instanser där du kan få stöd. I många organisationer finns personer med liknande erfarenheter.

Kommunerna kan erbjuda stöd och hjälp till både anhöriga och brottsutsatta. Kontakta din kommun för information om vad de kan erbjuda.

Brottsofferjourerna kan ge dig råd, information och stöd. De hjälper dig som är anhörig eller närstående, drabbats av brott eller blivit vittne till brott. På Brottsofferjourens webbsida hittar du telefonnummer och mer information. 

Kyrkan kan du alltid vända dig till. Svenska kyrkan har jourhavande präst klockan 21.00 - 06.00, ring 112. Mer information hittar du på Svenska kyrkans webbsida. Det finns också andra samfund du kan kontakta. Även om du inte haft kontakt med kyrkan tidigare kan du alltid vända dig dit.

Sjukvården kan erbjuda hjälp och stöd, såsom kurator och psykolog. Kontakta din vårdcentral. Råd till anhöriga i olika situationer kan du läsa om på Vårdguiden, som tillhör Stockholms Läns Landsting.

Vad som händer när någon blir anmäld för ett brott kan du få information om i rättegångsskolan. Informationen visas i film. På polisen.se kan du se filmen om vad som händer när ett brott har anmälts.  

Anhörig till någon som är eller blivit utsatt 

Brott i nära relation

ROKS och Unizon (fd kvinnojouren) ger råd till dig som misstänker att någon i din närhet blir misshandlad.

Kvinnofridslinjen ger råd till dig som står nära. På webbsidan finns information och telefonnummer till dig som är anhörig.

Rikskriscentrum har länkar till landets olika kriscentrum för män.  

HOPP informerar om varför det kan vara svårt att få ett barn att prata när det blivit utsatt för sexuella övergrepp. Sök på internet för att se om de finns på din ort. När det gäller barn kan du även vända dig till BRIS och Rädda barnen.

Våldsbrott

Brottsofferjouren ger dig råd, information och stöd. De hjälper dig som är anhörig eller närstående, drabbats av brott eller blivit vittne till ett brott.

Trafikskadade

RTP, Personskadeförbundet står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. De ger stöd, information och vägledning till personer med bland annat nack- och ryggmärgsskador och till deras anhöriga. RTP är en intresseorganisation som även bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligare samhälle.

Anmäl brottet till polisen

Tänk på att anmäla brottet till polisen. Genom att göra en polisanmälan har polisen möjlighet att stoppa det våld eller de övergrepp personen du känner utsätts för. En anmälan kan också möjliggöra att gärningspersonen kan lagföras och därmed även förhindra att fler utsätts. Mer information finns under respektive brott.

Anhörig till någon som avlidit till följd av brott

Trafikdöda

MADD, Mothers against drunk driving, är en frivilligorganisation mot rattfylla. Här finns stöd och hjälp för de närstående som drabbats. 

RAV, Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade har till syfte att verka stödjande och opinionsbildande för att anhöriga till dem som har dödats genom våldsbrott ska få ett bättre stöd från både omvärld och samhälle.