2017-11-17 19:47, Polisinsats/kommendering, Västra Götaland

Polisens information om EU-mötet i Göteborg

Fredag kl 19.47
Denna notis kommer inte längre att uppdateras. Polisen vill särskilt tacka alla göteborgare och övriga trafikanter för visad tolerans och hänsyn. Genom att följa polisens uppmaningar har ni gjort att trafikstörningarna blivit mindre än befarat.

Fredag kl 19.46
Alla trafikhinder på grund av EU-toppmötet är undanröjda och trafiken rullar på som vanligt.

Fredag kl. 19.21
Polisens avspärrningar vid Eriksberg har hävts. Biltrafiken börjar släppas på successivt. Kollektivtrafiken beräknas börja gå efter kl. 20. För aktuell trafikinformation – besök trafiken.nu och vasttrafik.se.


Fredag kl 19.18

Trafiken börjar nu successivt släppas på från Lundbyleden via Älvsborgsbron, Västerleden, Söderleden, E6 norrut och riksväg 40 mellan Kallebäck och Flygplatsmotet i Landvetter. Hastigheten kan vara begränsad innan köerna har lösts upp.

Fredag kl. 19.00

Nu är det åter tillfälligt stopp i trafiken från Lundbyleden västerut via Lundbytunneln, Älvsborgsbron, Västerleden, Söderleden, E6 norrut fram till Kallbäcksmotet samt på riksväg 40 fram till Flygplatsmotet i Landvetter. Var beredd på köer.


Fredag kl. 17.21

”Folkrörelsen nej till EU” har en tillståndsgiven allmän sammankomst på Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg. Tillståndet gäller fram till kl. 18. Ordningsläget är gott och dialogpolisen är på plats för att underlätta opinionsyttringen.

Fredag kl. 16.54

Trafiken börjar successivt släppas på från Eriksberg österut via Älvsborgsbron, Västerleden, Söderleden, E6 norrut och riksväg 40 mellan Kallebäck och Flygplatsmotet i Landvetter. Hastigheten kan vara begränsad innan köerna har lösts upp.

Fredag kl. 16.41
Fortsatt stopp i trafiken på tidigare angivna vägar. Köer och långsam trafik på anslutande vägar och leder. Främst på E6 norrut i höjd med Torrekullamotet, Säröleden norrut i höjd med Askimsbadet, Hisingsleden österut mot Ivarsbergsmotet, och alternativa vägar kring riksväg 40 österut. Följ aktuell trafikinformation via trafikradion, trafiken.nu och vasttrafik.se

Fredag kl 16.30
Polisens presstalesperson Thomas Fuxborg finns på Gustav Adolfs Torg för att besvara frågor från media.

Fredag kl. 16.08
Påminnelse: vid stillastående trafik uppmanas alla att stanna kvar i sina bilar för att undvika olyckor och för att underlätta polisens arbete.

Fredag kl.15.41
Det är fortsatt stopp i trafiken på tidigare angivna vägar. Nu börjar det köa upp och bli långsam trafik på de anslutande vägarna runtomkring. 

Fredag kl.15.02
Nu är det stopp i trafiken från Eriksberg via Älvsborgsbron, Västerleden, Söderleden, E6 norrut fram till Kallebäcksmotet samt på riksväg 40 fram till Flygplatsmotet i Landvetter. Var beredd på köer.

Fredag kl. 13.40
Polisens avspärrningar vid Gothia Towers har nu hävts. Såväl biltrafik som busstrafik kan börja trafikera området. Spårvagnstrafiken börjar köra efter kl. 15. För aktuell trafikinformation – besök trafiken.nu och vasttrafik.se.

Fredag kl. 12.45
Under eftermiddagen stängs trafiken tillfälligt av i Göteborgsområdet i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer. Exakta tider och färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl. Såväl bil- som kollektivtrafik påverkas, liksom cyklister och gångtrafikanter. Räkna med kraftiga trafikstörningar under vissa tider. För att undvika de mest kritiska tiderna under fredagen rekommenderas trafikanter till och från Göteborgsområdet samt inom Göteborg att om möjligt resa efter kl. 18.00.

Fredag kl. 11.48
En tillståndsgiven allmän sammankomst på temat nedskärningar av personlig assistans pågår på Eriksberg. Tillståndet gäller fram till kl. 15. Ordningsläget är lugnt och dialogpolisen är på plats.

Fredag kl. 11.04
I samband med EU-toppmötet har gränspolisen en särskild insats. Det innebär en förstärkt närvaro vid gränsövergångarna i polisregion Väst och förstärkt förmåga att genomföra inre utlänningskontroll av utländska medborgares rätt att vistas i landet. Hittills har gränspolisen genomfört drygt 460 inre utlänningskontroller i Göteborgsområdet under insatsen.

Fredag kl. 10.20
Trafiken flyter nu i stort sett på de tidigare avstängda vägarna. Ytterligare kraftiga trafikstörningar väntas senare under dagen. För att undvika de mest kritiska tiderna under fredagen rekommenderas trafikanter till och från Göteborgsområdet samt inom Göteborg att om möjligt resa  mellan kl. 10.00 och kl. 12.00 samt efter kl. 18.00.

Fredag kl. 09.55
Polisens presstalesperson Hans Lippens finns nu tillgänglig för intervjuer med media vid mediecentret på Eriksberg. Information om mer exakt tid och plats via telefonnummer 010-565 29 28 eller 010-565 33 56.

Polisens har även presstalespersoner som ger telefonintervjuer och svarar på andra medieförfrågningar om polisens arbete i samband med EU-mötet på telefonnummer 010-565 29 28 samt 010-565 33 56.

Observera att vi inte har möjlighet att ta emot allmänhetens frågor på dessa telefonnummer utan hänvisar till denna text som uppdateras löpande. Allmänhetens frågor i övrigt hänvisas till polisens telefon 11414.

Fredag kl. 09.44
Trafiken börjar släppas på successivt på Söderleden, Västerleden och Älvsborgsbron i riktning mot Hisingen. Hastigheten kan vara begränsad innan köerna har lösts upp.

Fredag kl. 09.32
Nu börjar trafiken rulla igen på E6 söderut. Tingstadstunneln är åter öppen för trafik. Köerna kan hänga kvar och det kan vara fortsatt långsam trafik vid vissa vägavsnitt.

Fredag kl. 09.16
Trafiken rullar igen med begränsad hastighet på riksväg 40 in mot Göteborgs city. Men det är fortfarande köer och långsam trafik vid vissa vägavsnitt.

Fredag kl. 08.52
Organisationen ”Vi står inte ut” har en tillståndsgiven allmän sammankomst utanför det avspärrade området vid Eriksberg. Dialogpolisen är på plats och ordningsläget är lugnt. Tillståndet gäller fram till kl. 17 i dag.

Fredag kl. 08.49
Förutom de löpande uppdateringarna här på Polisens webbplats finns även aktuell trafikinformation på trafiken.nu och vasttrafik.se.. Även trafikradion ger senaste info.

Fredag kl. 08.26
Vid stillastående trafik uppmanas alla att stanna kvar i sina bilar för att undvika olyckor och för att underlätta polisens arbete

Fredag kl. 08.18

Stopp i trafiken på riksväg 40 från Flygplatsmotet i riktning mot Göteborgs city. Var beredd på köer.

Fredag kl. 08.10
Tingstadstunneln är för närvarande stängd för trafik söderut.

Fredag kl. 08.06
Det är köer och långsam trafik på infartslederna till Göteborg. Fortsatt stopp i trafiken enligt tidigare information.

Fredag kl. 07.48
Just nu är det stopp i trafiken på E6 från Örgrytemotet söderut via Söderleden, Västerleden och på Älvsborgsbron mot Eriksberg. Var beredd på köer.

Fredag kl. 07.40
Polisens presstalespersoner ger telefonintervjuer och svarar på andra medieförfrågningar om polisens arbete i samband med EU-mötet på telefonnummer 010-565 29 28 samt 010-565 33 56. De kan även ge information om mer exakt plats för presstalespersonerna som ger intervjuer utomhus.

Vi har ingen möjlighet att ta emot allmänhetens frågor på dessa telefonnummer utan hänvisar till denna text som uppdateras löpande. Allmänhetens frågor i övrigt hänvisas till polisens telefon 11414.

Fredag kl. 07.30
Trafiken stängs tillfälligt av i Göteborg under fredagen i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer. Exakta tider och färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl. Såväl bil- som kollektivtrafik påverkas.

Fredag kl. 06.50
Polisens presstalesperson Hans Lippens finns tillgänglig för intervjuer med media vid Korsvägen i Göteborg just nu och fram till cirka kl. 08.00. Information om mer exakt tid och plats via telefonnummer 010-565 29 28.

Fredag kl. 06.30
I samband med EU-toppmötet i Göteborg i dag, fredag 17/11, förväntas kraftiga trafikstörningar under vissa tider. För att undvika de mest kritiska tiderna under fredagen rekommenderas trafikanter till och från Göteborgsområdet samt inom Göteborg att om möjligt resa innan kl. 07.00, mellan kl.10.00 och kl.12.00 och efter kl. 18.00.

Torsdag kl 20.50
Under den fortsatta kvällen kan det finnas kvardröjande köer på lederna runt Göteborg. Denna händelsenotis kommer att inte att uppdateras mer ikväll.

Imorgon bitti kommer vi att i denna händelsenotis fortsätta berätta om polisens arbete och trafikstörningar med anledning av EU-toppmötet.

Torsdag kl.20.45
På E6 norrgående är det fortfarande köer med långsam trafik, liksom på riksväg 40 mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallebäcksmotet.

Torsdag kl. 20.06
Trafiken rullar åter på riksväg 40 från Landvetter in mot Göteborgs city. Köer och långsam trafik på E6 i höjd med Mölndal och norrut. Likaså på vissa vägavsnitt på riksväg 40 mellan Borås och Landvetter.

Torsdag kl. 19.32
Fortsatt stopp i trafiken på riksväg 40 in mot Göteborg. Mindre köer och långsam trafik på vissa vägavsnitt på riksväg 40 och E6.

Torsdag kl. 19.03
För närvarande är det stopp i trafiken på riksväg 40 från Flygplatsmotet i riktning mot Göteborgs city. Var beredd på tillfälliga köer.

Torsdag kl 18.54
Trafiken rullar som vanligt mellan Landvetter och Göteborgs city. Inga nämnvärda trafikstörningar för tillfället.

Torsdag kl 18.21
Just nu är det tillfälligt stopp i trafiken på E6 norrut från Kallebäcksmotet.

Torsdag kl. 18.10
Stundtals är det vissa trafikstörningar mellan Landvetter och Göteborgs city. Inga omfattande köer men trafiken går långsamt på vissa vägavsnitt på riksväg 40 och på E6.

Torsdag kl 18.10 
Polisens presstalespersoner, som svarar på telefon 010-565 29 28, ger telefonintervjuer och svarar på frågor från media om polisens arbete i samband med EU-mötet. De kan även ge information om var media kan hitta presstalespersonerna som befinner sig utomhus.

Torsdag kl 17.05
Polisen talesperson Thomas Fuxborg finns nu vid Korsvägen för att svara på frågor från media. Du hittar Thomas vid entrén till Svenska Mässan.

Torsdag kl. 16.38
Trafiken rullar nu på riksväg 40 in mot Göteborgs city. Men det är fortfarande köer som hänger kvar och trafiken går långsamt vid vissa vägavsnitt.

Torsdag kl. 16.31
Fortsatt stopp i trafiken på riksväg 40. Det är långa köer för närvarande.

Torsdag kl. 16.20
Organisationen ”Vi står inte ut” har en allmän sammankomst utanför det avspärrade området vid Gothia Towers. Dialogpolisen är på plats och ordningsläget är lugnt. Sammankomsten beräknas pågå till cirka kl. 21.

Torsdag 16/11 kl. 16.05
För närvarande är det stopp i trafiken på riksväg 40 från Flygplatsmotet i riktning mot Göteborgs city. Var beredd på köer.

Torsdag 16/11 kl.15.22
Just nu flyter trafiken som vanligt mellan Landvetter och Göteborg city.

Torsdag 16/11 kl. 14.45
Just nu är det vissa trafikstörningar mellan Landvetter och Göteborg city. Inga större köer för tillfället.

Torsdag 16/11 kl 14.45
Polisens presstalesperson Thomas Fuxborg finns tillgänglig för intervjuer med media vid Korsvägen i Göteborg under eftermiddagen och kvällen. Information om mer exakt tid och plats via telefonnummer 010-565 29 28.

Torsdag 16/11 kl 14.20
Polisens presstalesperson Hans Lippens finns tillgänglig för intervjuer med media vid Korsvägen i Göteborg just nu. Senare under eftermiddagen och kvällen kommer Thomas Fuxborg att ta intervjuer. Information om mer exakt tid och plats via telefonnummer 010-565 29 28.

Torsdag 16/11 kl 13.30
Nu under eftermiddagen körs poliseskorter mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg. Av säkerhetsskäl kan vi inte informera i förväg exakt vilka vägar som stängs av eller under vilka tidpunkter. Avstängningarna kan beröra flera vägar och gäller både biltrafik och kollektivtrafik. Räkna med stora trafikstörningar under eftermiddagen och kvällen.

Torsdag 16/11 kl. 10.10
Sedan i måndags 13/11 gäller flygrestriktioner över vissa områden i Göteborg. Från och med i dag 16/11 utökas området med flygförbud. Förbudet gäller som längst till den 18/11. Flygförbudet gäller alla flygfarkoster, det vill säga även drönare, modellflyg och skärmflyg. Exakta tider och område framgår av tjänsten NOTAM (Notices for Airmen), som löpande publicerar aeronautisk information. Flygrestriktionerna är ett led i polisens säkerhetsarrangemang för att upprätthålla hög säkerhet runt toppmötet och mötesdeltagarna.

Torsdag 16/11 kl. 08.00
Från och med i dag torsdag 16/11 kl. 12.00 påverkas trafiken mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg i samband med att polisen eskorterar EU-toppmötets delegationer. Det gäller både biltrafik och kollektivtrafik.

Exakta tider och färdvägar kommer inte att kunna meddelas i förväg av säkerhetsskäl. Det går inte att utesluta mycket stora trafikstörningar under vissa tider. Polisen rekommenderar trafikanter att vara ute i mycket god tid.

För aktuell trafikinformation den 16-17 november hänvisas till trafikradion, trafiken.nu och vasttrafik.se.

Onsdag 15/11 kl. 18.13
I samband med EU-toppmötet gäller tillfälliga gränskontroller på Landvetter flygplats och vid Svinesund under perioden 12 till 18 november. Gränskontroll genomförs även vid hamnar i polisregion Väst och polisregion Syd samt vid Öresundsbron med anledning av regeringens beslut om förlängda gränskontroller.

Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU, även vid resor inom Norden, att ta med pass eller nationellt id-kort för att styrka sin rätt till vistelse i landet.

Onsdag 15/11 kl. 07.47
Avspärrningarna vid Gothia Towers och vid Eriksberg börjar gälla från kl. 08.00. All biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik leds runt de avspärrade områdena. Om du ska passera avspärrade områden – planera din färdväg utifrån aktuell trafikinformation, var ute i god tid och följ polisens anvisningar på plats.

_____________________________________________________________

Polisens information om EU-mötet i Göteborg

Under denna rubrik hittar du den senaste informationen om den särskilda händelsen som genomförs med anledning av EU-mötet i Göteborg 17 november.

Från onsdag 15 november kommer trafiken att stängas av eller begränsas på vissa platser i Göteborg. Från den 16 november kommer den även att begränsas mellan Landvetter flygplats och centrala Göteborg/Hisingen på grund av eskortköringar av mötesdeltagare. Vi räknar med kraftiga störningar av framkomligheten framför allt på torsdag eftermiddag och kväll samt på fredag morgon och eftermiddag/kväll. Även lokaltrafiken kommer att påverkas. För aktuell trafikinformation hänvisar vi till trafikradion, trafiken.nu och vasttrafik.se.

Exakt hur eskorterna kommer att gå och vilka tider som trafiken begränsas på olika vägar bestäms beroende på den aktuella lägesbilden. Av säkerhetsskäl är detta inget som polisen kommer att kunna informera om i förväg.

Ett antal allmänna sammankomster kommer att hållas på olika platser i Göteborg under fredagen.

Media:
Vi kommer att ha två presstalespersoner på plats ute under torsdag och fredag, Hans Lippens och Thomas Fuxborg. De kan ge intervjuer och ge en uppdaterad lägesbild.

Vi har dessutom presstalespersoner som ger telefonintervjuer och svarar på andra medieförfrågningar om polisens arbete i samband med EU-mötet på telefonnummer 010-565 29 28 från torsdag morgon klockan 08.00. De kan även ge information om mer exakt plats för presstalespersonerna ute.

Vi har ingen möjlighet att ta emot allmänhetens frågor på detta telefonnummer utan hänvisar till denna text som vi kommer att hålla uppdaterad. Allmänhetens frågor i övrigt hänvisas till polisens telefon 11414.

PL§23:
Området för själva mötet på Eriksberg är ett så kallat PL§23-område vilket innebär att det är stängt för allmänheten.

Polisens lägesbild
Denna sida kommer att uppdateras med aktuella lägesbilder. Observera att alla uppgifter är initiala och kan komma att ändras.

Vi vill också poängtera att vi av säkerhetsskäl inte i förväg kan berätta vilka vägar som eskorterna kommer att köras.

Kl 22.00 Under natten bemannas en mediatelefon (010-56 52928). Endast frågor kring EU-toppmötet kommer att besvaras på denna telefon.

Organisation

Polisen Västra Götaland

112 vid larm
114 14 övriga ärenden

 

Prenumera på RSS-flöden