Kungörelser

Kungörelser från Polismyndigheten.

Kungörelser publicerade på Post- och inrikes tidningar

 • Kungörelse - polisregion Väst, Göteborg

  2017-08-17: Under februari 2017 har nedan angivna föremål av domstol eller åklagare beslutats att tas i förvar enligt 1974-års lag om visst stöldgods m.m. Egendomen har åtkommits genom brott inom Polisområde Storgöteborg och ägare har inte kunnat anträffats.

 • Kungörelsedelgivning region Stockholm

  Polisen Stockholms län 2017-06-08: Polisområde City i Stockholm söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

 • Kungörelse av gods

  Polisen Östergötland 2017-06-01: I lokalpolisområde Motala har diverse gods tagits i förvar enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods.

 • Kungörelse angående beslag - Lpo norra Ångermanland, Örnsköldsvik

  Polisen Västernorrland 2017-04-27: Hos Polisen i Örnsköldsvik finns nedan förtecknat gods som tagits i beslag.

 • Kungörelsedelgivning hävda beslag - Lpo Medelpad

  Polisen Västernorrland 2017-03-29: Polismyndigheten Region Nord, Lokalpolisområde Medelpad, Beslag Sundsvall söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods.

 • Kungörelse polisområde Norrbotten

  Polisen Norrbotten 2017-03-17: Hos polisen i Norrbotten förvaras stöldgods vars ägare är okänd. Godset har tillgripits på okänd plats under åren 2011-2016.

 • Kungörelse - Polisen i Västmanland

  Polisen Västmanland 2017-03-06: Polisen i Västmanland har under tiden 2007-2015 förvarat egendom enligt bestämmelse i lag om visst stöldgods m.m.

 • Kungörelse stöldgods - Lpo Medelpad

  Polisen Västernorrland 2017-02-23: Beslut och meddelande. Datum: 2017-02-23

 • Kungörelsedelgivning hävda beslag - Lpo Medelpad

  Polisen Västernorrland 2017-02-23: Polismyndigheten Region Nord, Lokalpolisområde Medelpad, Beslag Sundsvall söker flertalet personer som inte gått att nå via brev för delgivning av hävt beslagtaget gods. Datum 2017-02-23.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden