Publikationer

Här kan du hämta polisens publikationer i pdf-format.

Dokumenten är indelade efter typ och ämne, till exempel informationsmaterial, organiserad brottslighet och årsredovisningar.

Beställa trycksak

Vissa rapporter kan beställas som trycksak på e-postadress: rps.kundcentrum@polisen.se 

 

Senast publicerade

112 vid larm
114 14 övriga ärenden