Du är här:

Skilda styrkekrav för kvinnor och män

Att polisen behöver både kvinnor och män i polisyrket för att klara sitt uppdrag är en självklarhet.

De fysiska kraven går inte att ange i kilo eller sekunder eftersom det inte går att förutsäga hur mycket en berusad person som ska lyftas väger, hur stark en våldsam gärningsman är eller hur fort en flyende misstänkt springer. Poliser behöver därför ha god kondition och viss styrka, oavsett om de är kvinnor eller män.

Att män och kvinnor har olika fysiska förutsättningar är oomtvistat. Det finns få idrotter där kvinnor och män tävlar gemensamt. För att hitta de kvinnor respektive män som har bäst fysiska förutsättningar för polisyrket behöver därför de fysiska antagningskraven vara differentierade.

Skillnaden i könsmässiga förutsättningar avseende kondition är små medan de styrkemässiga är större. Därför är antagningskraven lika för kvinnor och män när det gäller kondition men skilda när det gäller kroppsstyrka. Skillnaderna i de värden som krävs för godkänt resultat har beräknats utifrån tidigare resultat från flera års tester inom både Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Tillbaka till antagningskrav