Polismyndigheten - adress och kontakt

Rikspolischefens kansli och nationella avdelningar
Nationellt forensiskt centrum
Polismuseet
Tidningen Svensk Polis
Kontaktuppgifter vid frågor om register
Polishögskolan
SÄPO - Säkerhetspolisen
Ekobrottsmyndigheten

Regioner

Polisregion Bergslagen

Dalarna, Värmland, Örebro län

Polismyndigheten
Region Bergslagen
Box 1804
701 18 Örebro
E-post: registrator.bergslagen@polisen.se

Polisregion Mitt

Gävleborg, Uppsala län, Västmanland

Polismyndigheten
Region Mitt
Box 3007
750 03 Uppsala
E-post: registrator.mitt@polisen.se

Polisregion Nord

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

Polismyndigheten
Region Nord
Box 463
901 09 Umeå
E-post: registrator.nord@polisen.se

Polisregion Stockholm

Gotland, Stockholms län 

Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
E-post: registrator.stockholm@polisen.se

 

Polisregion Syd

Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Skåne

Polismyndigheten
Region Syd
205 90 Malmö
E-post: registrator.syd@polisen.se

Polisregion Väst

Halland, Västra Götaland

Polismyndigheten
Region Väst
Box 429
401 26 Göteborg
E-post: registrator.vast@polisen.se

Polisregion Öst

Jönköpings län, Södermanland, Östergötland

Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping
E-post: registrator.ost@polisen.se

Fler lokala kontaktuppgifter

Rikspolischefens kansli och nationella avdelningar

Box 12256, 102 26 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30
Gods: Bergsgatan 52
Telefon: 114 14 (växeln är öppen dygnet runt)
Telefax: 010-56 344 44 (registrator) 
E-post: registrator.kansli@polisen.se
Organisationsnummer: 202100-0076

Fakturaadress

Polismyndigheten
981 82 Kiruna

Observera att fakturan behöver innehålla följande: i förekommande fall ordernummer annars alltid referens som börjar på u och följs av sju siffror, till exempel u0012345.

Telefontid för Polismyndighetens registratorskontor

Vardagar klockan 9-15, stängt för lunch klockan 11.30-12.30. Undantag kan förekomma i samband med storhelger.

Nationellt forensiskt centrum - NFC

NFC är Polismyndighetens nationella avdelning för forensisk verksamhet.

NFC
581 94 Linköping
NFC:s webbplats

Polismuseet

Besöksadress: Museivägen 7, 115 93 Stockholm
Telefon: 010-56 38 000
Polismuseets webbplats
Polismuseet på Facebook

Tidningen Svensk Polis

Tidningen Svensk Polis når alla anställda inom polisen i Sverige.

Besöksadress: Polhemsgatan 30
102 26 Stockholm
Telefon: 114 14 (växel)
Tidningen Svensk Polis webbplats

Kontaktuppgifter vid frågor om register

 

För myndigheter: Misstankeregistret och belastningsregistret

Telefontid måndag till fredag 8.00 - 16.30
Telefon: 010-56 335 03 (myndighetsärenden)
Telefax: 010-56 353 33 (myndighetsärenden)
E-post: mrbr@polisen.se (myndighetsärenden)

För enskilda: Utdrag ur misstankeregistret och belastningsregistret

Telefontid måndag till fredag 8.00 - 16.30.
Telefon: 010-56 335 02 (enskilda utdrag inom landet)
Telefax: 010-56 353 33 (enskilda utdrag inom landet)
E-post: mrbr@polisen.se  (enskilda utdrag inom landet)
Telefon: 010-56 335 01 (enskilda utdrag för utlandsändamål)
Telefax: 010-56 353 33  (enskilda utdrag för utlandsändamål)
E-post: utlandsutdrag@polisen.se (enskilda utdrag för utlandsändamål)

Begär utdrag från belastningsregistret

Polishögskolan

Polishögskolan ansvar för polisprogrammet som finns på tre orter i Sverige. I Sörentorp finns polisens bibliotek och det hålls interna och externa vidareutbildningar samt uppdragsutbildningar här.

Postadress: Ulriksdal Sörentorp, 170 82 Solna
Telefon: 114 14 (växel)
E-post: kompetensforsorjning.kansli@polisen.se

Tomas Rosenberg tf. rektor Polishögskolan

Polishögskolans bibliotek

Bibliotekets webbplats
Postadress: Ulriksdal Sörentorp, 170 82 Solna
Tel: 010-562 85 70
E-post: library@phs.police.se

Uppdragsutbildningar

Polishögskolan genomför utbildningar för externa myndigheter, organisationer och företag. Utbildningarna utformas tillsammans med kunden. Kontakta Ing-Louise Andren.

Polishögskolans konferenscentrum

Reception, byggnad 16
Sörentorp, Solna
Tel: 010-562 87 00
E-post: receptionen.phs@polisen.se

SÄPO - Säkerhetspolisen

Från den 1 januari 2015 är Säkerhetspolisen en egen myndighet direkt underställd regeringen.
Säkerhetspolisens webbplats

Ekobrottsmyndigheten

På Ekobrottsmyndigheten arbetar åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter tillsammans. Ekobrottsmyndigheten är inte en del av Polisens organisation.
Ekobrottsmyndighetens webbplats

Lokala kontaktuppgifter

112 vid larm
114 14 övriga ärenden