Dricka alkohol på offentlig plats

Varje kommun bestämmer själv i vilka områden, och eventuellt under vilka tider, det är förbud mot alkoholförtäring på offentlig plats.

För att få reda på vad som gäller ska du kontakta aktuell kommun.

Vid en offentlig tillställning på offentlig plats får alkohol bara förtäras om det sker vid en servering med tillstånd, enligt ordningslagen 2 kap 18 §.

Polisen kan utfärda ordningsbot och förverka alkoholen om föreskrifterna inte efterföljs.

Mer information om alkohol

112 vid larm
114 14 övriga ärenden